NOVACOL 2K ELASTIC

Πολυουρεθανική κόλλα δυο συστατικών για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων σχεδόν σε κάθε τύπο επιφάνειας R2T

Εποξειδική και πολυουρεθανική κόλλα δυο συστατικών. Είναι εύκαμπτη και εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα δύσκολα υποστρώματα όπως PVC, μέταλλο, ξύλο εκτός από αυτά που  υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία. Δεν δημιουργεί στίγματα σε λευκά μάρμαρα. Κατάλληλη και για ανακατασκευασμένα πετρώματα με βάση το κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο.

Κατανάλωση: 2-3 kg/m²
Πακέτο: Δοχεία 10 kg, Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 450 kg, 480 kg

Περιγραφή

 • Η ελαστική εποξειδική-πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών NOVACOL 2K ELASTIC είναι κατάλληλη για:
  • συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
    • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια όλων των τύπων και διαστάσεων
    • κεραμικές και υαλοψηφίδες
    • ευαίσθητα στην υγρασία μάρμαρα και φυσικούς λίθους
  • εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
    • εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
    • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
    • μη απορροφητικά υποστρώματα
    • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
    • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες
    • ξύλο, μέταλλα, ανοξείδωτo χάλυβα, PVC, ασφαλτικές επιφάνειες
 • Μορφή:
  • συστατικό Α': πάστα
  • συστατικό Β': υγρό
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 90 λεπτά
 • Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 60 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: 12 ώρες
 • Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 6 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 12 ώρες
 • Ιξώδες: 800.000 – 1.000.000 mPa s
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NOVACOL 2K ELASTIC σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm². Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α και Β είναι σε προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Μεταφέρετε όλη την ποσότητα του συστατικού Β στην συσκευασία του συστατικού Α και αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 1 ώρα διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα ανάλογα με την πλάτη της επικάλυψης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της επικάλυψης. Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική κάλυψη. Απλώστε ομοιόμορφα την κόλλα σε επιφάνεια που μπορείτε να κολλήσετε την επικάλυψη εντός 60 λεπτών.

Αρμολόγηση:

Για εφαρμογές σε χώρους όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής και αυξημένες αντοχές συνιστάται η χρήση του εποξειδικού στόκου NOVAGROUT EPOXY.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +30°C
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • σε υγρές επιφάνειες, με μέγιστη υγρασία του υποστρώματος < 2%
 • υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση μέγιστη υγρασία < 1,7%
 • σε νωπές ασφαλτικές επιφάνειες ή με εξίδρωση ελαίων
 • Για τη δημιουργία στεγανωτικής μεμβράνης απαιτείται εφαρμογή με επίπεδη σπάτουλα
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετα την χρήση με το διαλυτικό NOVATHINNER PU.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.