NOVACOL GEL

Κόλλα πλακιδίων υψηλών απαιτήσεων, πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες GEL και πολύ καλή εργασιμότητα C2TE

Κόλλα πλακιδίων σε μορφή σκόνης με ειδικά πρόσθετα που μετά την ανάμιξή τους μόνο με νερό, παρέχουν μίγμα με ιδιότητες GEL. Ιδανική για όλους τους τύπους πλακιδίων (GL & UGL) μικρών και μεγάλων διαστάσεων, κατάλληλη και για φυσικούς λίθους. Θιξοτροπική και ταυτόχρονα ρευστή, ιδιαίτερα ευκολοδούλευτη και ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές, πάνω σε απορροφητικά και μη υποστρώματα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Κατανάλωση: 2,5 - 5 kg/m²
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg, Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1200 kg, 720 kg

Περιγραφή

 • Η NOVACOL GEL είναι κατάλληλη για:
  • συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
     • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια όλων των τύπων
     • γρανιτοπλακίδια μικρού πάχους
     • μάρμαρα και φυσικούς λίθους μη ευαίσθητους στην υγρασία
  • εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
     • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κτλ.
     • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
     • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία όπως ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
     • σκυρόδεμα. τσιμεντοκονιάματα, πέτρα, τούβλα
     • παλιές μαρμαροστρώσεις, μωσαϊκά και υφιστάμενα πλακίδια
     • μη απορροφητικά υποστρώματα (με χρήση κατάλληλου ασταριού)
     • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
     • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες
 • Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NOVACOL GEL σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 5 N/mm².
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Πριν την διάστρωση των πλακιδίων επιβάλλεται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVACOL GEL (25 kg) με 7 – 7,5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 6 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά.

Τρόπος εφαρμογής:

Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλίσουμε πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Ο ανοιχτός χρόνος της NOVACOL GEL σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι 30 λεπτά. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την διάστρωση των πλακιδίων να ελέγχουμε αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της κόλλας πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων. Μικροδιορθώσεις στη θέση των πλακιδίων πρέπει να γίνουν μέσα σε 20 λεπτά. Οι επενδύσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας την NOVACOL GEL πρέπει να προστατευθούν από βροχή και από έντονη έκθεση σε ήλιο ή παγετό για τουλάχιστον 24 ώρες.