NOVAGROUT G

Αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων για πλάτη αρμού και 5-20mm CG2/WA

Έγχρωμοι τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι κεραμικών πλακιδίων με εξαιρετική εργασιμότητα. Κατάλληλοι για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων σε αρμούς 5 – 20mm χωρίς να απαιτείται η ανάμιξή τους με ενισχυτική ρητίνη σε εξωτερικούς χώρους και εφαρμογές όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις κτιρίων, λουτρά. Εφαρμόζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους.

Πακέτο: Πλαστικοί σάκοι 5 kg, Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg, 720 kg

Περιγραφή

 • Ο τσιμεντοειδής αρμόστοκος NOVAGROUT G είναι κατάλληλος για:
  • αρμολόγηση:
   • κεραμικών πλακιδίων όλων των τύπων
   • γρανιτοπλακιδίων
   • υαλοψηφίδων
   • φυσικών λίθων, μαρμάρων, γρανιτών
  • εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
   • εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, βεράντες, κλπ.
   • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, κουζίνες
   • ενδοδαπέδια θέρμανση
   • επιφάνειες με βαριά κυκλοφορία όπως καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες κτλ όπου δεν απαιτείται αντοχή σε χημικά
 • Μορφή: σκόνη
 • Εύρος αρμού: 5-20 mm
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 90 λεπτά
 • Ανοιχτός χρόνος: περίπου 40 λεπτά
 • Βατότητα: μετά από 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Οι αρμοί θα πρέπει να είναι στεγνοί και καθαροί, απαλλαγμένοι από λάδια γράσα, σκόνες, χαλαρά ή σαθρά υλικά. Υπολείμματα συγκολλητικού θα πρέπει να αφαιρούνται από τον αρμό πριν την εφαρμογή του NOVAGROUT G.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVAGROUT G (5 kg) με 0,9 1,0 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 90 λεπτά διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και
γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι.

Εφαρμογή:

Η εφαρμογή του μίγματος στους αρμούς γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα διαγώνια ως προς την φορά των αρμών για να γεμίζουν σε όλο το βάθος και πλάτος τα κενά. Με το ίδιο εργαλείο και τρόπο απομακρύνεται το πλεονάζον υλικό από την επιφάνεια των πλακιδίων. Ο καθαρισμός γίνεται όσο το προϊόν είναι νωπό χρησιμοποιώντας ένα καλά βρεγμένο σκληρό σφουγγάρι με κυκλικές κινήσεις. Κατά την διαδικασία καθαρισμού το σφουγγάρι θα πρέπει να καθαρίζεται, σε τακτικά χρονικά
διαστήματα, με άφθονο νερό. Κατόπιν η επιφάνεια των πλακιδίων καθαρίζεται με ένα καθαρό, μαλακό και ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι. Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού η επιφάνεια των πλακιδίων να είναι ελεύθερη από ίχνη αρμόστοκου, διότι μετά την σκλήρυνση το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Συστάσεις:

 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Κατά την εφαρμογή η ελάχιστη θερμοκρασία του υποστρώματος και περιβάλλοντος πρέπει να είναι +5°C και η μέγιστη +35°C
 • Για την αρμολόγηση φυσικών λίθων συνιστάται να ελεγχθεί η ευκολία καθαρισμού και σταθερότητα της απόχρωσης των φυσικών πετρωμάτων
 • Μην το χρησιμοποιείται σε πορώδες επιφάνειες (π.χ. cotto)
 • Μη το εφαρμόζεται επάνω σε σαθρά, νωπά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • Μην το χρησιμοποιείται όταν υπάρχει νερό στους αρμούς ή σε αρμούς διαστολής
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε αρμούς μικρότερους από 5 mm και μεγαλύτερους από 20 mm
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην υπερβαίνεται την συνιστώμενη ποσότητα νερού
 • Αποφύγετε την παρουσία στάσιμου νερού σε αρμούς που έχουν αρμολογηθεί πρόσφατα
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο το NOVAGROUT G είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα. Ίχνη επάνω σε πλακάκια με χρήση του ACID CLEAN ή ACID CLEAN TURBO.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.