NOVACEM CREATIVE

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία επίστρωσης με όψη ψηφιδωτού υψηλής αισθητικής

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό που αναμιγνύεται με χαλαζιακές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MQ ή PLANOCOLOR GRANULATES S, μαρμαροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MR, έγχρωμες ελαφροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LC ή/και ψηφίδες από ανακυκλωμένο γυαλί PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS για δημιουργία μικροβοτσαλωτών υψηλής αντοχής σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες. Μπορεί να αναμιχθεί και με αλκαλίμαχες χρωστικές όπως οι NOVACOLOR OXIDE, NOVACOLOR CARBON ή NOVACOLOR UNIVERSAL. Εφαρμόζονται σε πάχος από 6mm (τοίχοι) και ανάλογα με την κοκκομετρία των ψηφίδων 10 – 20 mm σε δάπεδα. Κατά τη διάστρωση εφαρμόζεται ο επιφανειακός επιβραδυντής PLANOCOLOR CRT 052. Η ανάδειξη των ψηφίδων γίνεται μετά από 12 – 48 ώρες χρησιμοποιώντας νερό, ACID CLEAN TURBO ή βούρτσες antique. Αναπτύσσει αντοχές σε όξινα καθαριστικά που συνήθως χρησιμοποιούνται σε πισίνες. Αναλογία ανάμιξης: 20 – 35% κατά βάρος ξηρού μίγματος.

Κατανάλωση: 0,6 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Πακέτο: Χαρτόσακοι 15 kg
Παλέτα: 990 kg

Περιγραφή

 • Το τσιμεντοειδές συνδετικό NOVACEM CREATIVE είναι κατάλληλο για:
  • δημιουργία:
    • διακοσμητικών και ενιαίων ψηφιδωτών επικαλύψεων
    • ειδικών κατασκευών όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες, κ.λπ.
  • εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
    • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
    • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
    • ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
    • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.
    • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
    • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)

Παρατήρηση: Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι συνθέσεις που εμφανίζονται τόσο εδώ, όσο και σε προωθητικά έντυπα και καταλόγους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών.

 • Μορφή: Σκόνη
 • Χημική βάση: Portland τσιμέντο, πολυμερή, ειδικά πρόσθετα
 • Ειδικό βάρος μίγματος: 2,1 ± 0,1 kg/L
 • Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 2,0 ± 0,1 kg/L
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: ≈ 60 λεπτά / 20°C
 • Βατότητα δαπέδου: 2 – 3 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα θα πρέπει να είναι στεγνά, επαρκώς ώριμα και ελευθέρα του κίνδυνου των ρηγματώσεων. Επιπλέον η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Απομακρύνατε όλα τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος μέχρι το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή >1,5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Υποστρώματα με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να ενισχύονται με το NOVAPRIMER ή WATER PRIMER EPX κατά περίπτωση.

Εάν η εφαρμογή γίνεται σε πισίνα, εξωτερικούς ή χώρους με υγρασία, συνιστάται να προηγείται στεγανοποίηση με ένα εκ των SC ELASTIC, SC 200 PENETRATE ή SC ELASTIC EASY κατά περίπτωση. Για μονολιθική συγκόλληση με το υπόστρωμα χρησιμοποιείστε το EPO FLUID ή εναλλακτικά το συγκολλητικό αστάρι αποτελούμενο από 1 μέρος SBR 50, 1 μέρος νερό και 3 μέρη NOVACEM CREATIVE και εφαρμόστε το κονίαμα νωπό σε νωπό στην συγκολλητική στρώση. Σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως παλιά μωσαϊκά, καλά στερεωμένα κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα συνιστάται η προεπάλειψη με PLANO CONTACT FAST εφόσον έχουν καθαριστεί κατάλληλα.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο εργοταξιακό αναδευτήρα την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM CREATIVE στο νερό και στην συνέχεια τα αδρανή. Αναμίξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης, σε οροφές, οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό στην επιφάνεια. Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων αδρανών, όπου το ελάχιστο πάχος είναι 2 - 3 φορές από την μέγιστη διάσταση κόκκου αδρανών. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόστε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμίξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Μετά την επιπέδωση του κονιάματος και εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή, ψεκάστε όλη την επιφάνειά με τον επιφανειακό επιβραδυντή PLANOCOLOR CRT 052. Για την ανάδειξη των διακοσμητικών αδρανών ξεπλύνετε την επιφάνεια εφαρμόζοντας υδροβολή υψηλής πίεσης (100 έως 180 bar μέγιστα), 12 έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 3 ημερών από την εφαρμογή. Σε περίπτωση βροχής κατά την περίοδο αναμονής συνιστάται η απομάκρυνσή του επιβραδυντή χωρίς αναμονή. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα καθαρισμού όπως
βούρτσες αντικέ μαρμάρων. Ο τύπος βούρτσας αντικέ εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής, συνήθως Νο 60 έως 180.

Για εφαρμογές σε μικρές κατακόρυφες επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο σφουγγάρι τύπου Scotch-Brite. Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια καθαρισμού συμπαρασύρονται αδρανή από την επιφάνεια, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνατε κι άλλο χρονικό διάστημα.

Συνιστάται 24 – 48 ώρες μετα την ολοκλήρωση του καθαρισμού και ανάλογα με το είδος της εφαρμογής να γίνεται η χρήση του υδατικού σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS. Σε δάπεδα, η αδιαβροχοποίηση γίνεται με το PROTECT 200, PROTECT 300 S, ή/και WET PLUS S ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται δοκιμή σε λιγότερο εμφανές σημείο της επιφάνειας. Όταν το μίγμα NOVACEM CREATIVE εφαρμόζεται μέσα σε πισίνα η εφαρμογή βερνικιού δεν συνιστάται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Αρμοί διαστολής:

Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας και την γεωμετρία του χώρου. Oι γενικοί κανόνες κατασκευής κονιαμάτων καθώς και οι οδηγίες του προτύπου BS 8204-3 πρέπει να τηρούνται. Σε πισίνες συνιστάται αρμός διαστολής στις ενώσεις τοίχου με δάπεδο και τοίχο με τοίχο καθώς και κάθε 40 - 45m². Οι συγκεκριμένοι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται κατάλληλα όπως με το NOVAMIX PU 500 η το NOVACOLOR HNR.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση
 • Μόνιμη εμβάπτιση σε νερό μετά από 7 - 10 ημέρες, σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση βερνικιού ή άλλης προστατευτικής επίστρωσης
 • Πριν την εφαρμογή αδιαβροχοποιητικής προστασίας πρέπει να προηγείται δοκιμή
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες η επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Δεν συνιστάται σε ενιαίες επιφάνειες η χρήση διαφορετικών παρτίδων. Όπου υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένης απόχρωσης συνιστάται η ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR UNIVERSAL σε κατάλληλη αναλογία
 • Για την δημιουργία γυαλισμένων μωσαϊκών χρησιμοποιείστε το NOVACEM TERRAZZO
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.