320 MQ

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτού

Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, πισίνες και ειδικές κατασκευές.

Για λεπτομέρειες ως προς τη σύνθεση ή ζωντανό δείγμα επικοινωνήστε με τους κατά τόπου συνεργάτες ή με την Εταιρεία στο https://novamix.gr/contact/

Περιγραφή

Για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πισίνες και ειδικές κατασκευές. Δημιουργείται από ανάμιξη με νερό των διακοσμητικών ψηφίδων κατάλληλης κοκκομετρίας PLANOCOLOR GRANULATES και του υδραυλικού συνδετικού NOVACEM CREATIVE.

Τα συστατικά διατίθενται συσκευασμένα ξεχωριστά. Η σύνθεση είναι κατάλληλη για:

 • δημιουργία:
  • διακοσμητικών και ενιαίων ‘χυτών’ ψηφιδωτών επικαλύψεων
  • επιστρώσεων μικροβοτσαλωτού
  • προκατασκευασμένων πλακών που εφαρμόζονται με κατάλληλο συγκολλητικό σαν επικαλύψεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κλιμακοστάσια, ειδικές κατασκευές
  • υλικού αρμολόγησης μεταξύ φυσικών λίθων σε δάπεδα και τοίχους ψηφιδωτών  τύπου Palladiana
 • εφαρμογές σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες όπως:
  • εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, βεράντες, κλιμακοστάσια, υδάτινες κατασκευές όπως σιντριβάνια, πισίνες, κ.λπ.
  • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
  • πλατείες και πεζόδρομοι
  • ειδικές κατασκευές όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες
 • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
  • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
  • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.
  • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι και υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια δεν εμφανίζει έντονους κραδασμούς)

Ανατρέξατε στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων και στα Έντυπα Ασφαλείας των προϊόντων που αναφέρονται εδώ, πριν την τελική επιλογή της σύνθεσης για κάθε εφαρμογή.

 • Εμφάνιση: Βλ. σχετική φωτογραφία
 • Αναλογία ανάμιξης: 15 – 17 L νερό ανά 100 kg μίγμα
 • Ειδικό βάρος μίγματος: 2,1 ± 0,1 kg/L (EN 1015-6)
 • Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 2,0 ± 0,1 kg/L (EN 12190)
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: ≈ 60 λεπτά / 20°C (EN 13395-1)
 • Βατότητα δαπέδου: 2 – 3 ώρες

 

Πρόσθετα στοιχεία

 • Συνολική ηλιακή ανάκλαση TSR (total solar reflectance): 0,62
 • Ηλιακή ανάκλαση (solar reflectance) > 0,33. Η σύνθεση 320 MQ χαρακτηρίζεται βάσει LEED v4.1 ως ψυχρή επίστρωση, κατάλληλη για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί - μειωθεί το φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας.

 

Τελικές Επιδόσεις με σχέση νερού / κονιάματος 16%

 • Θλιπτική αντοχή: ≥ 35 N/mm² (EN 13892-2)
 • Καμπτική αντοχή: ≥ 6 N/mm² (EN 13892-2)
 • Πρόσφυση: ≥ 2,0 N/mm² (EN 13892-8)
 • Περιεκτικότητα σε χλωριόντα: ≤ 0,03 % (EN 1015-17)
 • Τριχοειδής απορρόφηση νερού: ≤ 0,1 kg/m² √h (EN 1015-18)
 • Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ ≤ 20 (EN 1015-19)
 • Θερμική συμβατότητα μέρος 1: Πρόσφυση μετά από 50 κυκλικές εναλλαγές ψύξης – απόψυξης: ≥ 2,0 N/mm² (EN 13687-1)
 • Αντίδραση στη φωτιά: A1 (EN 13501-1)

Α. Προετοιμασία υποστρώματος:

Α1. Απορροφητικά υποστρώματα:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, ώριμο και χωρίς συρρικνώσεις και με περιεχόμενη υγρασία μέχρι 4%. Σε νέες κατασκευές πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή μεγαλύτερη από  1,5 N/mm². Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση.

Υπάρχουσες ρωγμές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID με τρόπο που να εξασφαλίζεται η μονολιθική λειτουργία του υποστρώματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης στο υπόστρωμα, υπολειμμάτων από παλαιές βαφές ή επικαλύψεις, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα πρόσφυσης σε αυτό, απαιτείται η απομάκρυνση τους με μηχανικά μέσα, μέχρι την επίτευξη ενός απορροφητικού και συμπαγούς υποστρώματος.

Αν υφίστανται σιδηροπλισμοί που έχουν αποκαλυφθεί, συνιστάται η απομάκρυνση χαλαρών στοιχείων, μηχανική απομάκρυνση της σκουριάς ή εφαρμογή του RUST CONVERTER. Ακολουθεί επάλειψη των οπλισμών με NOVAFER και αποκατάσταση της επικάλυψης του σιδηροπλισμού με ένα εκ των επισκευαστικών κονιαμάτων RC 340 ή RC 440 ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής.

Υποστρώματα με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να ασταρώνονται με NOVAPRIMER ή WATER PRIMER EPX κατά περίπτωση. Σε περίπτωση όπου μετά την όποια διαδικασία σκλήρυνσης του υποστρώματος ακολουθηθεί,  δεν επιτευχθεί επιφάνεια με επαρκείς αντοχές  κατάλληλη να δεχτεί την επίστρωση βοτσαλωτού, συνιστάται η αποξήλωση του υποστρώματος και εκ νέου κατασκευή του εφαρμόζοντας κατάλληλο κονίαμα  εξομάλυνσης ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ταχεία εξομάλυνση - διαμόρφωση υποστρώματος σε πάχος 10 ως 80 mm ή και μεγαλύτερο σε δάπεδα, συνιστάται η χρήση του έτοιμου κονιάματος NOVACEM RAPID.

Αν απαιτείται μόνο εξομάλυνση του υποστρώματος σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες, σε πάχη 2-40 mm, συνιστάται η χρήση ενός εκ των RC 220 ή RC 240 ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Κατά κανόνα επιφάνειες που έχουν υποστεί διαδικασία σκλήρυνσης έχουν συμπεριφορά απορροφητικού υποστρώματος. Σε περιπτώσεις όμως όπου έχει γίνει χρήση εποξειδικού ασταριού όπως το WATER PRIMER EPX ακόμη και αν έχει γίνει επίπαση χαλαζιακής άμμου S500, η συμπεριφορά της επιφάνειας εμφανίζει μειωμένη απορροφητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να   ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους Α.2  και Β.2 (Εφαρμογή σε μη απορροφητικά υποστρώματα).

A2. Μη απορροφητικά υποστρώματα:

Η προετοιμασία σε υποστρώματα μηδενικής απορροφητικότητας όπως μέταλλο, υφιστάμενες επιστρώσεις από κεραμικά πλακίδια, βαφές δαπέδου, κλπ. είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις και μόνο αν εξασφαλίζεται η πρόσφυση και η συμβατότητα, μεταξύ των επάλληλων στρώσεων.

Ειδικότερα, προκειμένου να γίνει εφαρμογή επίστρωσης μικροβοτσαλωτού θα πρέπει:

 • Υφιστάμενες επικαλύψεις όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια και μάρμαρα, να είναι καλά αγκυρωμένες στο υπόστρωμα
 • Να προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία πριν την εφαρμογή της επίστρωσης προκειμένου οι επιφάνειες να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση
 • Υποστρώματα με ελαστικότητα ή ειδικές κατασκευές που έχουν ή ενδεχομένως να εμφανίσουν ταλαντώσεις στο μέλλον, πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλόλητά τους να δεχτούν επιστρώσεις μικροβοτσαλωτού
 • Συνιστάται μηχανικός καθαρισμός με τρίψιμο της επιφάνειας ή και χημικός καθαρισμός ανάλογα με το είδος του ρύπου:
  • Ελαιώδεις ρύποι, παρκετίνες και κεριά καθαρίζονται με χρήση ALCALINE CLEANER
  • Βερνίκια, συνθετικοί λεκέδες, βαφές καθαρίζονται με χρήση PAINT REMOVER ή PAINT REMOVER GEL
  • Τσιμέντα, σκουριές, λάσπες και γενικά ανόργανοι σκληροί ρύποι καθαρίζονται με όξινο καθαριστικό όπως τα ACID CLEANACID CLEAN TURBO

Β1. Εφαρμογή σε απορροφητικά υποστρώματα:

Πριν την εφαρμογή εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό και απομακρύνετε την περίσσεια χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι.

Σε απορροφητικά και συμπαγή υποστρώματα εσωτερικών χώρων και σε χώρους χωρίς αυξημένη υγρασία, συνιστάται η εφαρμογή συγκολλητικής επίστρωσης που αποτελείται από 1 μέρος νερό / 1 μέρος SBR 50 και 3 μέρη NOVACEM CREATIVE.

Το μίγμα της σύνθεσης εφαρμόζεται ‘νωπό σε νωπό’ πάνω στη συγκολλητική επίστρωση.

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως:

 • εσωτερικοί χώροι λουτρών, χτιστές ντουζιέρες, υδρομασάζ, πάγκοι
 • εξωτερικά δάπεδα, βεράντες, πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια
 • υδάτινες κατασκευές όπως πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες

να προηγείται εφαρμογή στεγανωτικής επίστρωσης στο υπόστρωμα, κάνοντας χρήση των συμβατών τσιμεντοειδών στεγανωτικών SC ELASTIC EASY ή SC 200 PENETRATE. Η εφαρμογή της στεγανωτικής επίστρωσης γίνεται σε ελάχιστο συνολικό πάχος 2 χιλιοστών. Συνιστάται  η εφαρμογή να γίνεται με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET για καλύτερο έλεγχο του συνολικού πάχους της στεγανωτικής στρώσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος που να εξασφαλίζει τη συμβατότητα (ικανοποιητική δύναμη συγκόλλησης) μεταξύ του επιλεγμένου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού και του υφιστάμενου απορροφητικού υποστρώματος.

Ακολουθεί η εφαρμογή συγκολλητικής επίστρωσης που αποτελείται από 1 μέρος νερό / 1 μέρος SBR 50 και 3 μέρη NOVACEM CREATIVE. Το μίγμα της σύνθεσης εφαρμόζεται, επί της συγκολλητικής επίστρωσης, ‘νωπό σε νωπό’.

Β2. Εφαρμογή σε μη απορροφητικά υποστρώματα:

Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας και ελέγχου του αρχικά μη-απορροφητικού  υποστρώματος (βλ. παρ. Α1 άνω) σε εσωτερικούς χωρίς  αυξημένη υγρασία χώρους, η επιφάνεια του υποστρώματος έχει αποκτήσει την όψη και τις ιδιότητες ενός συμπαγούς και απορροφητικού υποστρώματος, το μίγμα της τελικής επίστρωσης μικροβοτσαλωτού εφαρμόζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β1 (Εφαρμογή σε απορροφητικά υποστρώματα).

Σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως παλιά μωσαϊκά, καλά στερεωμένα κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα συνιστάται η προεπάλειψη με PLANO CONTACT FAST εφόσον έχουν καθαριστεί κατάλληλα.

Εφόσον η επιφάνεια του υποστρώματος έχει τις ιδιότητες ενός συμπαγούς μη απορροφητικού υποστρώματος, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του υποστρώματος  και της επίστρωσης βοτσαλωτού που πρόκειται να εφαρμοστεί.

Σε περίπτωση όπου η τελική επιφάνεια του υποστρώματος δεν είναι συμβατή με την επίστρωση βοτσαλωτού θα πρέπει να γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης επικάλυψης και εκ νέου κατασκευή του υποστρώματος, εφαρμόζοντας κατάλληλο κονίαμα  εξομάλυνσης ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής (βλ Α1). Σε περίπτωση ασυμβατότητας υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης της επίστρωσης, άμεσα ή μακροπρόθεσμα.

Σε εσωτερικούς χωρίς αυξημένη υγρασία χώρους μη απορροφητικού υποστρώματος, που κρίνεται κατάλληλο για εφαρμογή της επίστρωσης βοτσαλωτού, το μίγμα  εφαρμόζεται, ‘νωπό σε νωπό’ επί της εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών EPO FLUID.

Σε εξωτερικούς χώρους ή χώρους με αυξημένη υγρασία όπως:

 • εσωτερικοί χώροι λουτρών, χτιστές ντουζιέρες, υδρομασάζ, πάγκοι
 • εξωτερικά δάπεδα, βεράντες, πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια
 • υδάτινες κατασκευές όπως πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες

επιβάλλεται εφαρμογή στεγανωτικής επίστρωσης στο υπόστρωμα, κάνοντας χρήση συμβατών τσιμεντοειδών στεγανωτικών με πρόσφυση και σε λείες μη απορροφητικές επιφάνειες όπως το SC ELASTIC EASY. Η εφαρμογή της στεγανωτικής επίστρωσης γίνεται σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET, για καλύτερο έλεγχο του συνολικού πάχους της στεγανωτικής στρώσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος που να εξασφαλίζει αφενός τη συμβατότητα (ικανοποιητική δύναμη συγκόλλησης) μεταξύ του επιλεγμένου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού και του υφιστάμενου μη απορροφητικού υποστρώματος/επικάλυψης αλλά και της πρόσφυσης της υφιστάμενης μη απορροφητικής επικάλυψης (πχ υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια) στο υπόστρωμα.

Στις γωνίες συνιστάται η εφαρμογή ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ή διαμόρφωσή της με τέτοιο τρόπο ώστε η ορθή γωνία να γίνει καμπύλη, με χρήση ενός εκ των RC 220 ή RC 240 ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Ακολουθεί η εφαρμογή συγκολλητικής επίστρωσης που αποτελείται από 1 μέρος νερό / 1 μέρος SBR 50 και 3 μέρη NOVACEM CREATIVE. Το μίγμα εφαρμόζεται, επί της συγκολλητικής επίστρωσης,  ‘νωπό σε νωπό’.

Σημαντική Σημείωση που αφορά τις συγκολλητικές επιστρώσεις:

Για την εφαρμογή μίγματος  τελικής επίστρωσης μικροβοτσαλωτού ‘νωπό σε νωπό’ επί επιλεγμένης συγκολλητικής επίστρωσης απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση του ανοιχτού χρόνου της συγκολλητικής επίστρωσης.

Οι συγκολλητικές επιστρώσεις όταν στεγνώσουν δημιουργούν αντι-κολλητική μεμβράνη και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αφαίρεση τους και εκ νέου εφαρμογή.

Αυτό ισχύει και για τα δύο είδη συγκολλητικών επιστρώσεων που περιγράφονται εδώ. Ειδικότερα η εποξειδική κόλλα EPO FLUID, όταν στεγνώσει δεν παρουσιάζει μεταβολή στην τελική απόχρωση, κάνοντας δυσκολότερη την οπτική αναγνώριση της ‘νωπής’ επιφάνειας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για αυτό το λόγο θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να γίνεται προσεκτική παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση του ‘ανοιχτού χρόνου’ προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή γίνεται ‘νωπό σε νωπό’.

Β3. Εφαρμογή με ταυτόχρονο γέμισμα υποστρώματος ελάχιστου πάχους 60 χιλιοστών:

Σε εφαρμογές όπου το πάχος τελικής επίστρωσης βοτσαλωτού μαζί με το υπόστρωμα έχει σχεδιαστεί να είναι κατ’ ελάχιστο 60 χιλιοστά υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της επίστρωσης του χυτού βοτσαλωτού επί ‘νωπού’ σκυροδέματος κατηγορίας C20/25.

Η διάστρωση του μίγματος με NOVACEM CREATIVE ελάχιστου πάχους 10 χιλιοστών,  γίνεται όσο η στρώση του σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 ελάχιστου πάχους 50 χιλιοστών, είναι ακόμη νωπή, αμέσως μόλις αυτή είναι βατή.

Με αυτή την τεχνική μπορεί να εξασφαλιστεί σχεδόν μονολιθική συγκόλληση της επίστρωσης με το υπόστρωμα. Προσοχή: σε περίπτωση όπου η επιφάνεια σκυροδέματος στεγνώσει, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να ακολουθηθεί.

Γ. Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο ή εργοταξιακό αναδευτήρα την ποσότητα νερού που απαιτείται για  την ποσότητα σκόνης NOVACEM CREATIVE σύμφωνα με τις προτεινόμενες αναλογίες που αναγράφονται στους πίνακες που βρίσκονται στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων (TDS) του προϊόντος NOVACEM CREATIVE.

Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM CREATIVE στο νερό και στην συνέχεια τις ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES.

Σε περίπτωση χρήσης κατάλληλης χρωστικής όπως οι NOVACOLOR UNIVERSAL, NOVACOLOR OXIDE, NOVACOLOR CARBON η ανάμιξη της χρωστικής με μέρος του νερού ανάμιξης και χρήση αναδευτήρα προηγείται της ανάμιξης του μίγματος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της απόχρωσης του μίγματος, ο περιέκτης της χρωστικής μετά τη διαδικασία θα πρέπει να είναι καθαρός (απόδειξη ότι ολόκληρη η χρωστική έχει χρησιμοποιηθεί).

Αναμίξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα.

Δ. Κατανάλωση του μίγματος:

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής (πάχος επίστρωσης και σύνθεση).

Η μέση ενδεικτική κατανάλωση ξηρού μίγματος κυμαίνεται μεταξύ 20 +/- 1 kg/m2 ανά εκατοστό πάχους επίστρωσης.

Ε. Εφαρμογή του μίγματος και επιφανειακή επεξεργασία:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης, ανάλογα με την τελική σύνθεση του μίγματος και το είδος της εφαρμογής, σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό έτσι ώστε να απομακρύνονται φυσαλίδες αέρα που ενδεχομένως έχουν ‘παγιδευτεί’ στο μίγμα κατά τη διαδικασία ανάδευσης.

Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας  μίγματος μικροβοτσαλωτού  χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα ή πήχη.

Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία διάστρωσης δημιουργούνται εξογκώματα που οφείλονται σε αέρα που είχε παγιδευτεί στο μίγμα, με κατάλληλο εργαλείο (πχ βέργα ή μυστρί) πρέπει να ‘σπάμε’ τα εξογκώματα αυτά, προκειμένου να απομακρύνεται ο παγιδευμένος αέρας. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ακολουθείται όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό.

Παρατήρηση: Η λεία και επίπεδη τελική επιφάνεια του μίγματος σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας εξομάλυνσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη διασπορά των ψηφίδων στην επιφάνεια του μικροβοτσαλωτού. Προκειμένου αυτό να εξασφαλιστεί ενδεχομένως να απαιτηθεί η διαδικασία της εξομάλυνσης να επαναληφθεί μία ή δύο φορές, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Η εκ νέου εξομάλυνση γίνεται με μεταλλική σπάτουλα κάνοντας ελαφρά διαβροχή με ψεκασμό, στην ακόμη νωπή επιφάνεια.

Επανάληψη της διαδικασίας εξομάλυνσης (δεύτερο ή ακόμη και τρίτο ‘πέρασμα’) απαιτείται και όταν μέρος διακοσμητικών ψηφίδων που θέλουμε να εμφανίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις  στην τελική επιφάνεια, εφαρμόζονται με επίπαση επί νωπού μίγματος, μετά την αρχική εξομάλυνση. Τέτοιες ‘ιδιαίτερες’ ψηφίδες μπορεί να είναι ψηφίδες γυαλιού, πεπλατυσμένα βότσαλα,  αυτοφορτιζόμενες ψηφίδες που απορροφούν ακτινοβολία UV το πρωί και εκπέμπουν φως στο σκοτάδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίπαση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή διανομή στην επιφάνεια  των ‘ιδιαίτερων’ ψηφίδων ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής.

Το πάχος εφαρμογής κατά κανόνα εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων ψηφίδων, όπου το ελάχιστο πάχος είναι 2 - 3 φορές η μέγιστη διάσταση κόκκου ψηφίδων. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ελάχιστο πάχος μικροβοτσαλωτών σε δάπεδα συνιστάται να είναι 10 χιλιοστά και σε τοίχους 5-7 χιλιοστά.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 1 ώρα από την έναρξη της ανάμιξης. Μετά από αυτήν την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμίξετε ξανά με νερό, αν πχ αυτό έχει αρχίσει να στεγνώνει.

Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον ανοιχτό χρόνο εφαρμογής του μίγματος ενώ αντιθέτως υψηλές τον μειώνουν δραστικά. Επίδραση στην εργασιμότητα μπορεί να έχει και η θερμοκρασία του χρησιμοποιούμενου νερού καθώς επίσης και η απορροφητικότητα και θερμοκρασία του υποστρώματος.

Συνιστάται να αποφεύγεται η πολύωρη έκθεση των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες πριν από τη χρήση, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  ο χρόνος εργασίας να μειωθεί δραστικά.

Σημαντικό: Όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για το σκυρόδεμα και την εφαρμογή κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου ισχύουν και για τις επιστρώσεις βοτσαλωτών με χρήση NOVACEM CREATIVE.

Ε1. Δημιουργία και επιφανειακή προστασία επιφάνειας με ανάγλυφη υφή βοτσαλωτού:

Αμέσως μετά την επιπέδωση του μίγματος (βλ. διαδικασίες και Παρατηρήσεις παραγράφου ‘Ε’) και εντός 30 λεπτών από την τελική εξομάλυνση, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν στο έργο, συνιστάται ο ψεκασμός με κατάλληλο ηλεκτροκίνητο ψεκαστήρα, της επιφάνειας με τον επιφανειακό επιβραδυντή PLANOCOLOR CRT 052. Σε περίπτωση ξαφνικής βροχής κατά την περίοδο αναμονής για δράση του PLANOCOLOR CRT 052, συνιστάται η άμεση απομάκρυνσή του, χωρίς αναμονή.

Η ανάδειξη των ψηφίδων είναι εφικτή με 3 τρόπους:

 • Χρησιμοποιώντας κατάλληλο σφουγγάρι και νερό σε 2 έως 6 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο συγκεκριμένος τρόπος συνιστάται κυρίως για εφαρμογές σε μικρές κατακόρυφες επιφάνειες. Αν κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης του υλικού που επικαλύπτει την επιφάνεια των ψηφίδων, συμπαρασύρονται και ψηφίδες, αναμείνατε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • Χρησιμοποιώντας υδροβολή υψηλής πίεσης (100 έως 180 bar) 12 έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή του επιβραδυντή. Η ακριβής πίεση της υδροβολής εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής και μπορεί να απαιτηθεί να είναι και μεγαλύτερη από 180bar. Αν κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης του υλικού που επικαλύπτει την επιφάνεια των ψηφίδων, συμπαρασύρονται και ψηφίδες, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνατε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • Χρησιμοποιώντας κατάλληλη περιστροφική βούρτσα αντικέ με ή χωρίς νερό, 24 έως 48 ώρες μετά την εφαρμογή του επιβραδυντή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο τύπος βούρτσας antique που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής, συνήθως γίνεται χρήση μεταξύ Νο 60 - 180

Αν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ‘ανάδειξης’ των ψηφίδων που έχει επιλεγεί, μπορεί να γίνει και χημική υποβοήθηση χρησιμοποιώντας διάλυμα του όξινου καθαριστικού ACID CLEAN TURBO.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ‘ανάδειξης’ των ψηφίδων και μόλις στεγνώσει η επιφάνεια (2 – 24 ώρες), συνιστάται η εφαρμογή του σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS. Η χρήση του συγκεκριμένου συμπυκνωτή βοηθάει στη μείωση ρηγματώσεων και συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και πισίνες.

Σε μίγματα με σκουρόχρωμη απόχρωση, συνιστάται η εφαρμογή του PLANOFINISH CH PLUS στη μέγιστη δυνατή αραίωση (1:1 – 2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας) προκειμένου να μην δημιουργούνται ασπρίλες από άλατα. Το νερό ανάμιξης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πόσιμο.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφαρμόζοντας αδιαβροχοποίηση που εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής:

 • Για εφαρμογή εντός δεξαμενών, σιντριβανιών, κολυμβητικών δεξαμενών κλπ. που είναι μόνιμα σε επαφή με το νερό, δεν συνιστάται η εφαρμογή αδιαβροχοποίησης αλλά μόνο η εφαρμογή του σκληρυντή PLANOFINISH CH PLUS
 • Σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες όπου δεν επιθυμούμε να υπάρχει αλλοίωση της τελικής όψης, συνιστάται η εφαρμογή ενός ή δύο στρώσεων από τον αδιαβροχοποιητή βάσεως διαλύτη PROTECT 300 S,ανάλογα με την απορροφητικότητα της επίστρωσης
 • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση να ‘τονιστούν’ περαιτέρω οι ψηφίδες ή η απόχρωση του συνδετικού κονιάματος, μπορεί να γίνει χρήση του αδιαβροχοποιητή PROTECT 400 WET σε μία ή δύο στρώσεις
 • Σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών χώρων αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η απαίτηση για εφαρμογή προϊόντων που είναι ελεύθερα διαλυτών, συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 200

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των εν λόγω αδιαβροχοποιητών γίνεται όταν η υγρασία της επίστρωσης είναι μικρότερη από 4%.

ΣΤ. Αρμοί διαστολής / αρμοί ελέγχου:

Σε κάθε περίπτωση υφιστάμενοι αρμοί διαστολής ή αρμοί ελέγχου στο υπόστρωμα πρέπει να συνεχίζονται μέχρι την τελική επιφάνεια της επίστρωσης. Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής/ελέγχου εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας, τη γεωμετρία και τη θέση του χώρου.

Αρμοί ελέγχου πρέπει να προβλέπονται σε κάθε αλλαγή επιφάνειας (ενώσεις τοίχου με τοίχο και τοίχου με δάπεδο, αλλαγές βάθους σε πισίνες)  και κάθε 4 – 5 τρέχοντα μέτρα μήκους, με μέγιστη αναλογία μεταξύ μεγάλης και μικρής πλευράς 2:1.

Οι συγκεκριμένοι αρμοί γεμίζουν με ελαστικό σφραγιστικό κατάλληλο είτε για εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους όπως το NOVAMIX PU 500 είτε με σφραγιστικό κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό, όπως το NOVACOLOR HNR.

 Μπορεί να γίνει και χρήση προκατασκευασμένων αρμοκάλυπτρων κατάλληλης διατομής και σύνθεσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Ζ. Συντήρηση μικροβοτσαλωτών:

Οι επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών, είναι σύνθετες επιστρώσεις που αποτελούνται κατά  κύριο ποσοστό από ψηφίδες που συχνά εμφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες, ως προς την αντοχή τους σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις αλλά και ως προς την απορροφητικότητά τους.

Η τελική υφή της επιφάνειας από λεία μωσαϊκού μέχρι ‘αδρή’ – αντιολισθητική επιφάνεια βοτσαλωτού, επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο συντήρησης και καθημερινού καθαρισμού. Για το λόγο αυτό πρέπει εκ των προτέρων να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις (χρήση της επιφάνειας) σε σχέση με την σύνθεση και την τελική υφή της επίστρωσης.

Ακολουθούν συστάσεις ως προς τον καθημερινό καθαρισμό και την ειδική συντήρηση μικροβοτσαλωτών, οι οποίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται ως ενδεικτικές:

 • Καθημερινός καθαρισμός μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας το ουδέτερο καθαριστικό NEUTROCLEANER το οποίο κατά κανόνα δεν επηρεάζει τις επιφάνειες
 • Ελαιώδεις ρύποι, ‘ροδιές’ από λάστιχα, υπολείμματα από καπνό σε τοίχους, καθαρίζονται με χρήση διαλύματος του αλκαλικού καθαριστικού ALCALINE CLEANER
 • Βερνίκια, συνθετικοί λεκέδες, βαφές καθαρίζονται με χρήση  PAINT REMOVER ή PAINT REMOVER GEL
 • Υπολείμματα τσιμεντοκονιαμάτων, σκουριές, και γενικά ανόργανοι σκληροί ρύποι καθαρίζονται με όξινα καθαριστικά όπως τα  ACID CLEAN, ACID CLEAN TURBO, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αραιωμένα σε νερό κατά περίπτωση
 • Δύσκολοι οικιακοί λεκκέδες όπως καφές, κρασί, χυμοί φρούτων κλπ, απομακρύνονται με χρήση του MARBLE NO SPOT

 Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συμπαγές, επίπεδο και συμβατό με την επίστρωση βοτσαλωτού. Σε περιπτώσεις που απαιτείται εξομάλυνση του υποστρώματος να γίνει χρήση κατάλληλου υλικού εξομάλυνσης (βλ. Α.1 άνω)
 • Υφιστάμενες επικαλύψεις πρέπει να είναι συμβατές με την επίστρωση και καλά αγκυρωμένες στο υπόστρωμα. Εύκαμπτα υποστρώματα όπως μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο, linoleum ή ασύμβατα υποστρώματα όπως εποξειδικές, πολυουρεθανικές επιστρώσεις ή βαφές κλπ θεωρούνται ακατάλληλα να δεχθούν επιστρώσεις με χρήση NOVACEM CREATIVE
 • Να γίνεται χρήση των συμβατών στεγανωτικών επιστρώσεων SC 200 PENETRATE, SC ELASTIC EASY που έχουν δοκιμαστεί και είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Ημέρες με ζέστη να γίνεται χρήση δροσερού νερού και διαβροχή υποστρώματος με κρύο νερό ή παγάκια. Να αποφεύγεται η έκθεση των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες πριν από τη χρήση
 • Να γίνεται χρήση πόσιμου νερού για την ανάμιξη
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το μίγμα να πήζει. Αν χρειαστεί, διατηρήστε το μίγμα υπό διαρκή ανάδευση μέχρι την στιγμή της διάστρωσης
 • Μην επικαλύπτετε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση και εξαλειφθεί η πηγή δημιουργίας υγρασίας
 • Μόνιμη εμβάπτιση σε νερό μετά από 7 -10 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση βερνικιού ή άλλης προστατευτικής επίστρωσης, εκτός του σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS
 • Σε περιπτώσεις αμφιβολιών εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της σύνθεσης του μίγματος, πριν την εφαρμογή βερνικιού ή αδιαβροχοποιητικής προστασίας να προηγείται δοκιμή
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Συνιστάται να γίνεται ανάμιξη με ψηφίδες κατάλληλης κοκκομετρίας όπως οι PLANOCOLOR GRANULATES προκειμένου να διασφαλίζεται σύνθεση μίγματος με ελάχιστες συρρικνώσεις και υψηλότερες αντοχές
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες η επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Δεν συνιστάται σε ενιαίες επιφάνειες η χρήση διαφορετικών παρτίδων υδραυλικού συνδετικού ή ψηφίδων PLANOCOLOR GRANULATES
 • Έγχρωμες μαρμαροψηφίδες όταν εφαρμόζονται σε πισίνες και δάπεδα που δέχονται έντονες καταπονήσεις από χημικά καθαριστικά, μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να αυξηθεί η στιλπνότητά τους
 • Όπου υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένη απόχρωση, συνιστάται η ανάμιξη με NOVACOLOR CARBON ή NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR DESIGN ή NOVACOLOR UNIVERSAL σε κατάλληλη αναλογία. Να λαμβάνεται υπόψη ότι οι χρωστικές μπορεί να αποχρωματιστούν εξαιτίας επαφής με ισχυρά καθαριστικά πχ σε δάπεδα ή πισίνες
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη
 • Όλες οι συνήθεις προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά την εφαρμογή σκυροδέματος, όπως ωρίμανση σε υγρό περιβάλλον, πρέπει να εφαρμόζονται και κατά τη δημιουργία επιστρώσεων μικροβοτσαλωτών με χρήση NOVACEM CREATIVE
 • Ανατρέξατε και στα Έντυπα τεχνικών Δεδομένων καθώς και στα Έντυπα Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων που αναφέρονται εδώ

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.

Copyright © ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ:

Κανένα μέρος των παραπάνω δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ. Η εφαρμογή των προϊόντων γίνεται βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων καθώς και στα Έντυπα Δεδομένων Ασφαλείας. Οι πληροφορίες που αναγράφονται εδώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν σαν επιστολή εγγύησης της εκάστοτε εφαρμογής. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για την ποιότητα των προϊόντων της και μπορεί να αλλάξει τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς έγγραφη προειδοποίηση.