NOVACEM TERRAZZO

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία επίστρωσης με όψη μωσαϊκού υψηλής αισθητικής

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό ενισχυμένο με πρόσμικτα που διευκολύνουν τη διάστρωση σε δάπεδα. Αναμιγνύεται με μαρμαροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MR, έγχρωμες ελαφροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LC και ψηφίδες από ανακυκλωμένο γυαλί PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS για δημιουργία χυτών δαπέδων υψηλής αντοχής με αντοχή σε φωτιά κατηγορίας Α1 σύμφωνα με EN 13501-1. Μπορεί να αναμιχθεί και με αλκαλίμαχες χρωστικές όπως οι NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR UNIVERSAL. Εφαρμόζεται σε πάχος που εξαρτάται από την κοκκομετρία των ψηφίδων και κατ’ ελάχιστο 15 mm σε δάπεδα. Για δημιουργία μωσαϊκού απαιτείται λείανση με κατάλληλη μηχανή μετά από τουλάχιστον 24 – 72 ώρες, μέχρι το επιθημητό επίπεδο γυαλίσματος ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Πακέτο: Χαρτόσακοι 12,5 kg
Παλέτα: 825 kg

Περιγραφή

Το τσιμεντοειδές συνδετικό NOVACEM TERRAZZO είναι κατάλληλο για:

  • δημιουργία:
    • επιστρώσεων τύπου μωσαϊκού, χυτών σε εργοτάξιο ή προκατασκευασμένων πλακών για εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους
    • ειδικών κατασκευών όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες, κ.λπ.
  • εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες όπως:
    • εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
    • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία όπως εμπορικά κέντρα, γραφεία, κ.λπ.
    • ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα
    • τσιμεντοκονιάματα
    • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως μωσαϊκά, κ.λπ.
 • Μορφή: σκόνη
 • Χημική βάση: Portland τσιμέντο, πολυμερή, ειδικά πρόσθετα
 • Ειδικό βάρος μίγματος: 2,1 ± 0,1 kg/L
 • Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 2,0 ± 0,1 kg/L
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: ≈ 45 – 60 λεπτά / 20°C
 • Πάχος εφαρμογής: 12 - 30 mm, ανάλογα με τη σύνθεση
 • Βατότητα δαπέδου: 2 - 4 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C
 • Τελικές επιδόσεις με σχέση νερού/κονιάματος 11%
   • Θλιπτική αντοχή: ≥ 40 N/mm² (EN 13892-2)
   • Καμπτική αντοχή: ≥ 9 N/mm² (EN 13892-2)
   • Πρόσφυση: ≥ 2,0 N/mm² (EN 13892-8)
   • Αντοχή στην τριβή: Α6 (ΕΝ 13892-3)
   • Συρρίκνωση: < 0,05% (ΕΝ 12617-4)
   • Αντίδραση στη φωτιά: Α1 (ΕΝ 13501-1)

Προετοιμασία υποστρώματος:

Σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα θα πρέπει να είναι στεγνά, επαρκώς ώριμα και ελευθέρα του κίνδυνου των ρηγματώσεων. Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος μέχρι το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Επίσης οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Υπάρχουσες ρωγμές πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID.

Για μονολιθική συγκόλληση με το υπόστρωμα χρησιμοποιείστε το EPO FLUID ή εναλλακτικά το συγκολλητικό αστάρι αποτελούμενο από 1 μέρος SBR 50, 1 μέρος νερό και 4 μέρη NOVACEM TERRAZZO και εφαρμόστε το κονίαμα νωπό σε νωπό στην συγκολλητική στρώση.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο εργοταξιακό αναδευτήρα την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM TERRAZZO στο νερό και στην συνέχεια τα αδρανή. Αναμίξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό στην επιφάνεια. Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου αδρανών.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 45 – 60 λεπτά από την έναρξη της ανάμιξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Συνιστάται 24 – 48 ώρες μετα την εφαρμογή να γίνεται η χρήση του υδατικού σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS.

Στίλβωση της επιφάνειας:

Γίνεται με χρήση κατάλληλης μηχανής λείανσης 24 – 72 μετα την εφαρμογή. Για την σφράγιση των μικροοπών που εμφανίζονται κατά την μηχανική λείανση, από εγκλωβισμένο αέρα, χρησιμοποιήστε ως υλικό πλήρωσης το NOVACEM MF στην αντίστοιχη απόχρωση.

Για αύξηση της στιλπνότητας και των επιφανειακών μηχανικών αντοχών συνιστάται η χρήση του ειδικού υδατικού σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH μετά την ολοκλήρωση της αρχικής λείανσης της επιφάνειας. Προτεινομένη εφαρμογή μετα την χρήση λειαντικού κόκκωσης 200 ή 400 (grit).

Για την υδροαπωθητική και ελαιοαπωθητική προστασία, εφαρμοστέ το PROTECT 900 S.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Αρμοί διαστολής:

Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας και την γεωμετρία του χώρου. Oι γενικοί κανόνες κατασκευής κονιαμάτων καθώς και οι οδηγίες του προτύπου BS 8204-3 πρέπει να τηρούνται.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση
 • Πριν την εφαρμογή αδιαβροχοποιητικής προστασίας πρέπει να προηγείται δοκιμή
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +30°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες η επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Δεν συνιστάται σε ενιαίες επιφάνειες η χρήση διαφορετικών παρτίδων. Όπου υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένης απόχρωσης συνιστάται η ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR UNIVERSAL σε κατάλληλη αναλογία
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.