PLANOFINISH BRILLANTE

Γυαλιστικό αδιαβροχοποιητικό μωσαϊκών και πετρωμάτων

Γυαλιστικό – σφραγιστικό, που τονίζει τα χρώματα και επαναφέρει το γυάλισμα σε μωσαϊκά και φυσικούς λίθους χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. Εφαρμογή σε μια στρώση με πανί μικροϊνών και γυαλίζεται με λευκό κετσέ.

Κατανάλωση: 50-100 ml/m²
Χρώμα: Υπόλευκο
Συσκευασία: 5 L / Παλέτα: 480 L, 1 L / Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το γυαλιστικό αδιαβροχοποιητικό PLANOFINISH BRILLANTE:
   • είναι κατάλληλο για:
     • κοινά μωσαϊκά και προηγμένα με βάση το NOVACEM TERRAZZO
     • φυσικά πετρώματα μειωμένης απορροφητικότητας όπως μάρμαρα, τραβερτίνη, γυαλισμένους και αγυάλιστους ασβεστόλιθους για αύξηση της γυαλάδας και προστασία από υδατικούς και λιπαρούς λεκέδες
     • τεχνητά πετρώματα, γρανίτες καθώς και αγυάλιστα κεραμικά πλακίδια για αύξηση της υδατο- και ελαιοαπωθητικότητας
     • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα προκειμένου να διευκολυνθεί η αφαίρεση ρύπων, γκραφίτι, αφισών κτλ.
   • Πλεονεκτήματα:
     • ανανεώνει και φρεσκάρει την γυαλάδα σε επιφάνειες μάρμαρου και γυαλισμένων ασβεστόλιθων που έχουν υποστεί φθορά αποκαθιστώντας την αρχική τους λάμψη
     • ευκολία στην χρήση με άμεσα ορατά αποτελέσματα
     • μια και μόνο εφαρμογή παρέχει μακροχρόνια γυαλάδα και προστασία
     • φιλικό προς όλες τις επιφάνειες με ουδέτερο pH, χωρίς υδρογονάνθρακες και κεριά
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,02 ± 0,02 kg/L
 • pH: 6,5 – 7,0

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες που θα επεξεργαστούν με το PLANOFINISH BRILLANTE θα πρέπει να είναι ανοικτού πορώδους, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, άλατα, λίπη, έλαια, βρωμιές, κ.λπ.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το PLANOFINISH BRILLANTE μέσω ψεκασμού χαμηλής πίεσης ή με επάλειψη με βούρτσα ή ρολό και απλώστε το με πανί μικροϊνών ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Αφήστε την επιφάνεια να παραμείνει υγρή για 5 - 10 λεπτά. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία. Πριν στεγνώσει η επιφάνεια πλήρως ξεκινήστε την μηχανική στίλβωση εφαρμόζοντας λίγο υλικό σε λευκό κετσέ και με αργές στροφές περάστε όλη την επιφάνεια και προς τις δυο κατευθύνσεις. Για μικρές επιφάνειες και τοπικές επιδιορθώσεις, μπορείτε επίσης να κάνετε τη στίλβωση με το χέρι.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες:

 • όταν έχουν χαμηλές θερμοκρασίες και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 5°C
 • εξωτερικού χώρου σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή
 • κάνοντας χρήση πιεστικών υψηλής πίεσης

Επιπλέον:

 • συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για τυχόν αλλαγές του χρώματος
 • πριν την χρήση πρέπει να ανακινηθεί καλά
 • η υδατο- και ελαιοαπωθητικότητα αναπτύσσεται μέσα σε 24 ώρες και ολοκληρώνεται μέσα σε 1 εβδομάδα
 • δεν προστατεύει από τα οξέα
 • φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.