276 MQ

Μίγμα για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών

Κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και ειδικές κατασκευές

Περιγραφή

Ενδεικτική σύνθεση μίγματος του συστήματος PLANOCOLOR TERRAZZO για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους και οριζόντιες επιφάνειες. Αποτελείται από ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES και το υδραυλικό συνδετικό NOVACEM CREATIVE. Τα συστατικά διατίθενται συσκευασμένα ξεχωριστά. Η σύνθεση είναι κατάλληλη για:

 • δημιουργία:
  • διακοσμητικών και ενιαίων ψηφιδωτών επικαλύψεων
  • επιστρώσεων μωσαϊκού
  • ειδικών κατασκευών όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες, κ.λπ.
 • εφαρμογές σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες όπως:
  • εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, βεράντες, υδάτινες κατασκευές όπως συντριβάνια, πισίνες, κ.λπ.
  • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
  • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
  • ενδοδαπέδια θέρμανση
 • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
  • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
  • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.
  • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
  • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι και υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια δεν εμφανίζει έντονους κραδασμούς)

Ανατρέξατε στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων και στα Έντυπα Ασφαλείας των προϊόντων που αναφέρονται εδώ, πριν την τελική επιλογή της σύνθεσης για κάθε εφαρμογή.

 • Μορφή: Σκόνη
 • Χρώμα: Βλ. σχετική φωτογραφία
 • Χημική βάση: μίγμα αδρανών τσιμέντου Portland, πολυμερών και ειδικών πρόσθετων
 • Ειδικό βάρος μίγματος: 2,1 ± 0,1 kg/L
 • Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 2,0 ± 0,1 kg/L
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: ≈ 60 – 90 λεπτά / 20°C
 • Βατότητα δαπέδου: 2 – 3 ώρες / 20 – 23°C και  60 – 65% σχετική υγρασία
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Η σύνθεση 276 MQ αποτελείται από ξηρό μίγμα που περιλαμβάνει:

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΑΝΑΛΟΓΙΑ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ
NOVACEM CREATIVE WHITE35,0%
PLANOCOLOR GRANULATES MR 70 00 THASSOS WHITE53,0%
PLANOCOLOR GRANULATES LC 60 DARK BLUE5,0%
PLANOCOLOR GRANULATES MQ 70 18 RIVER GREY7,0%

 

Πρόσθετα στοιχεία:

 • Συνολική ηλιακή ανάκλαση TSR (total solar reflectance): 0,65 > 0,33
 • Η σύνθεση 276 MQ χαρακτηρίζεται βάσει LEED v4.1 ως ψυχρή επίστρωση κατάλληλη για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να αποφευχθεί – μειωθεί το φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας

 

NOVACEM CREATIVE 35%*
Προτεινόμενη ποσότητα νερού 15 – 18%
Τελικές Επιδόσεις με σχέση νερού / κονιάματος 16,5%
Θλιπτική αντοχή8 h≥ 8 N/mm²ΕΝ 13892-2
1 d≥ 18 N/mm²
7 d≥ 41 N/mm²
28 d≥ 47 N/mm²
Καμπτική αντοχή8 h≥ 2 N/mm²ΕΝ 13892-2
1 d≥ 3 N/mm²
7 d≥ 5 N/mm²
28 d≥ 6 N/mm²
Πρόσφυση≥ 2,4 N/mm²ΕΝ 13892-8
Γραμμική συρρίκνωση ξηρού κονιάματος %≤ 0,10ΕΝ 12617-4
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα≤ 0,03%ΕΝ 1015-17
Τριχοειδής απορρόφηση νερού≤ 0,04 kg/m² √hEN 1015-18
Συντελεστής διάχυσης υδρατμώνμ ≤ 20EN 1015-19
Πρόσφυση μετά από τεχνητή γήρανση≥ 2,3 N/mm²EN 1015-21
Συντ. θερμικής αγωγιμότητας λ10, dry, mat1,11 W/mKEN 1745
Τριχοειδής απορρόφηση νερού≤ 0,01 g/mm²EN 480-5
Τριχοειδής απορρόφηση  ≤ 0,22 kg/m² √hEN 13057
Διείσδυση χλωριόντων0,01%EN 13396
Θερμική συμβατότητα μέρος 1: Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους ψύξης - απόψυξης≥ 2,2 N/mm²EN 13687-1
Αντοχή σε τριβήA6EN 13892-3
Αντίδραση στη φωτιάΑ1EN 13501-1

 

*Λήψη δεδομένων με προσθήκη αδρανών PLANOCOLOR GRANULATES της σύνθεσης 276 MQ ως άνω σε θερμοκρασία +20°C έως +23°C και σχετική υγρασία 60 – 65% χωρίς αερισμό. Τα Τεχνικά Δεδομένα που παρέχονται είναι αποτελέσματα μετρήσεων του εργαστηρίου μας σε ελεγχόμενες συνθήκες με χρήση του υδραυλικού συνδετικού NOVACEM CREATIVE, ψηφίδων PLANOCOLOR GRANULATES καθώς και με συγκεκριμένη ποσότητα νερού ανάμιξης. Η χρήση διαφορετικών ψηφίδων ή η προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας νερού ανάμιξης εξαιτίας ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο, ενδεχομένως να μειώσουν τις τελικές επιδόσεις.

Α. Προετοιμασία υποστρώματος:

Α1. Απορροφητικά υποστρώματα:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ώριμο και χωρίς συρρικνώσεις. Σε νέες κατασκευές πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή μεγαλύτερη από  1,5 N/mm².

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση.

Υπάρχουσες ρωγμές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID.

Σε περίπτωση ύπαρξης υπολειμμάτων από παλαιές βαφές ή επικαλύψεις, απαιτείται η απομάκρυνση τους με μηχανικά μέσα, μέχρι την επίτευξη ενός απορροφητικού και συμπαγούς υποστρώματος.

Αν υφίστανται σιδηροπλισμοί που έχουν αποκαλυφθεί, συνιστάται η απομάκρυνση χαλαρών στοιχείων, μηχανική απομάκρυνση της σκουριάς ή επάλειψη των οπλισμών με RUST CONVERTER. Ακολουθεί επάλειψη των οπλισμών με NOVAFER και αποκατάσταση της επικάλυψης του σιδηροπλισμού με ένα εκ των επισκευαστικών κονιαμάτων RC 340 ή RC 440 ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής.

Υποστρώματα με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να ασταρώνονται με NOVAPRIMER ή WATER PRIMER EPX κατά περίπτωση. Σε περίπτωση όπου μετά την όποια διαδικασία σκλήρυνσης του υποστρώματος ακολουθηθεί,  δεν επιτευχθεί επιφάνεια με επαρκείς αντοχές  κατάλληλη να δεχτεί την επίστρωση βοτσαλωτού ή μωσαϊκού, συνιστάται η αποξήλωση του υποστρώματος και εκ νέου κατασκευή του εφαρμόζοντας κατάλληλο κονίαμα  εξομάλυνσης ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ταχεία εξομάλυνση - διαμόρφωση υποστρώματος σε δάπεδα, συνιστάται η χρήση του έτοιμου κονιάματος NOVACEM RAPID.

Αν απαιτείται μόνο εξομάλυνση του υποστρώματος σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες, συνιστάται η χρήση ενός εκ των RC 220 ή RC 240 ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Κατά κανόνα επιφάνειες που έχουν υποστεί διαδικασία σκλήρυνσης έχουν συμπεριφορά απορροφητικού υποστρώματος. Σε περιπτώσεις όμως όπου έχει γίνει χρήση εποξειδικού ασταριού όπως το WATER PRIMER EPX ακόμη και αν έχει γίνει επίπαση χαλαζιακής άμμου S500, η συμπεριφορά της επιφάνειας εμφανίζει μειωμένη απορροφητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να   ακολουθείται η διαδικασία εφαρμογής που περιγράφεται στην παράγραφο Β.2 (Εφαρμογή σε μη απορροφητικά υποστρώματα)

A2. Μη απορροφητικά υποστρώματα:

Η προετοιμασία σε υποστρώματα μηδενικής απορροφητικότητας όπως μέταλλο, υφιστάμενες επιστρώσεις από κεραμικά πλακίδια, βαφές δαπέδου, κλπ. είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις και μόνο αν εξασφαλίζεται η πρόσφυση και η συμβατότητα, μεταξύ των επάλληλων στρώσεων.

Ειδικότερα προκειμένου να γίνει εφαρμογή επίστρωσης μικροβοτσαλωτού ή μωσαϊκού σε θα πρέπει:

 • Υφιστάμενες επικαλύψεις όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια και μάρμαρα, να είναι καλά αγκυρωμένες στο υπόστρωμα,
 • Να προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία πριν την εφαρμογή της επίστρωσης προκειμένου οι επιφάνειες να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση
 • Υποστρώματα με ελαστικότητα ή ειδικές κατασκευές που έχουν ή ενδεχομένως να εμφανίσουν ταλαντώσεις στο μέλλον, πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλόλητα τους να δεχτούν επιστρώσεις μικροβοτσαλωτού ή μωσαϊκού
 • Συνιστάται μηχανικός καθαρισμός με τρίψιμο της επιφάνειας ή και χημικός καθαρισμός ανάλογα με το είδος του ρύπου:
  • Ελαιώδεις ρύποι καθαρίζονται με χρήση ALCALINE CLEANER.
  • Βερνίκια, συνθετικοί λεκέδες, βαφές καθαρίζονται με χρήση CLEANCOLL ή CLEANCOLL SP.
  • Τσιμέντα, σκουριές, λάσπες και γενικά ανόργανοι σκληροί ρύποι καθαρίζονται με όξινο καθαριστικό όπως τα ACID CLEAN, ACID CLEAN TURBO.

Β1. Εφαρμογή σε απορροφητικά υποστρώματα:

Πριν την εφαρμογή εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό και απομακρύνετε την περίσσεια χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι.

Σε απορροφητικά και συμπαγή υποστρώματα εσωτερικών χώρων και σε χώρους χωρίς αυξημένη υγρασία, συνιστάται η εφαρμογή συγκολλητικής επίστρωσης που αποτελείται από 1 μέρος νερό / 1 μέρος SBR 50 και 2-3 μέρη NOVACEM CREATIVE. Το μίγμα εφαρμόζεται ‘νωπό σε νωπό’.

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως:

 • εσωτερικοί χώροι λουτρών, χτιστές ντουζιέρες, υδρομασάζ, πάγκοι
 • εξωτερικά δάπεδα, βεράντες, πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια
 • υδάτινες κατασκευές όπως πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες

να προηγείται εφαρμογή στεγανωτικής επίστρωσης στο υπόστρωμα, κάνοντας χρήση συμβατών τσιμεντοειδών στεγανωτικών όπως τα  SC ELASTICSC ELASTIC EASY ή SC 200 PENETRATE. Η εφαρμογή της στεγανωτικής επίστρωσης γίνεται σε ελάχιστο συνολικό πάχος 2 χιλιοστών. Συνιστάται  η εφαρμογή να γίνεται με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET για καλύτερο έλεγχο του συνολικού πάχους της στεγανωτικής στρώσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος που να εξασφαλίζει τη συμβατότητα (ικανοποιητική δύναμη συγκόλλησης) μεταξύ του επιλεγμένου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού και του υφιστάμενου απορροφητικού υποστρώματος.

Ακολουθεί η εφαρμογή συγκολλητικής επίστρωσης που αποτελείται από 1 μέρος νερό / 1 μέρος SBR 50 και 2-3 μέρη NOVACEM CREATIVE. Το μίγμα εφαρμόζεται, επί της συγκολλητικής επίστρωσης,  ‘νωπό σε νωπό’.

Β2. Εφαρμογή σε μη απορροφητικά υποστρώματα:

Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας και ελέγχου του αρχικά μη-απορροφητικού  υποστρώματος (βλ. παρ. Α1 άνω) σε εσωτερικούς χωρίς  αυξημένη υγρασία χώρους, η επιφάνεια του υποστρώματος έχει αποκτήσει την όψη και τις ιδιότητες ενός συμπαγούς και απορροφητικού υποστρώματος, το μίγμα της τελικής επίστρωσης μωσαϊκού/μικροβοτσαλωτού εφαρμόζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β1 (Εφαρμογή σε απορροφητικά υποστρώματα).

Εφόσον η επιφάνεια του υποστρώματος έχει τις ιδιότητες ενός συμπαγούς μη-απορροφητικού υποστρώματος, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του υποστρώματος  και της επίστρωσης βοτσαλωτού/μωσαϊκού που πρόκειται να εφαρμοστεί.

Σε περίπτωση όπου η τελική επιφάνεια του υποστρώματος δεν είναι συμβατή με την επίστρωση βοτσαλωτού/μωσαϊκού θα πρέπει να γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης επικάλυψης και εκ νέου κατασκευή του υποστρώματος, εφαρμόζοντας κατάλληλο κονίαμα  εξομάλυνσης ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής. Σε περίπτωση ασυμβατότητας υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης της επίστρωσης, άμεσα ή μακροπρόθεσμα.

Σε εσωτερικούς χωρίς αυξημένη υγρασία χώρους μη-απορροφητικού υποστρώματος, που κρίνεται κατάλληλο για εφαρμογή της επίστρωσης βοτσαλωτού/μωσαϊκού, το μίγμα  εφαρμόζεται, ‘νωπό σε νωπό’ επί της εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών EPO FLUID.

Σε εξωτερικούς χώρους ή χώρους με αυξημένη υγρασία όπως:

 • εσωτερικοί χώροι λουτρών, χτιστές ντουζιέρες, υδρομασάζ, πάγκοι
 • εξωτερικά δάπεδα, βεράντες, πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια
 • υδάτινες κατασκευές όπως πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες

επιβάλλεται εφαρμογή στεγανωτικής επίστρωσης στο υπόστρωμα, κάνοντας χρήση συμβατών τσιμεντοειδών στεγανωτικών με πρόσφυση και σε λείες μη απορροφητικές επιφάνειες όπως τα  SC ELASTIC, ή  SC ELASTIC EASY. Η εφαρμογή της στεγανωτικής επίστρωσης γίνεται σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET, για καλύτερο έλεγχο του συνολικού πάχους της στεγανωτικής στρώσης,

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος που να εξασφαλίζει τη συμβατότητα (ικανοποιητική δύναμη συγκόλλησης) μεταξύ του επιλεγμένου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού και του υφιστάμενου μη απορροφητικού υποστρώματος.

Ακολουθεί η εφαρμογή συγκολλητικής επίστρωσης που αποτελείται από 1 μέρος νερό / 1 μέρος SBR 50 και 2-3 μέρη NOVACEM CREATIVE. Το μίγμα εφαρμόζεται, επί της συγκολλητικής επίστρωσης,  ‘νωπό σε νωπό’.

Σημαντική Σημείωση που αφορά τις συγκολλητικές επιστρώσεις:

Για την εφαρμογή μίγματος  τελικής επίστρωσης μωσαϊκού/μικροβοτσαλωτού ‘νωπό σε νωπό’ επί επιλεγμένης συγκολλητικής επίστρωσης απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση του ανοιχτού χρόνου της συγκολλητικής επίστρωσης.

Οι συγκολλητικές επιστρώσεις όταν στεγνώσουν δημιουργούν αντι-κολλητική μεμβράνη.

Αυτό ισχύει και για τα δύο είδη συγκολλητικών επιστρώσεων που περιγράφονται εδώ. Ειδικότερα η εποξειδική κόλλα EPO FLUID, όταν στεγνώσει δεν παρουσιάζει μεταβολή στην τελική απόχρωση, κάνοντας δυσκολότερη την οπτική αναγνώριση της ‘νωπής’ επιφάνειας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για αυτό το λόγο θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να γίνεται προσεκτική παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση του ‘ανοιχτού χρόνου’ προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή γίνεται ‘νωπό σε νωπό’.

Β3. Εφαρμογή με ταυτόχρονο γέμισμα υποστρώματος ελάχιστου πάχους 60 χιλιοστών:

Σε εφαρμογές όπου το πάχος τελικής επίστρωσης βοτσαλωτού ή μωσαϊκού μαζί με το υπόστρωμα έχει σχεδιαστεί να είναι κατ’ ελάχιστο 60 χιλιοστά υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της επίστρωσης του χυτού βοτσαλωτού ή μωσαϊκού επί ‘νωπού’ σκυροδέματος κατηγορίας C20/25.

Η διάστρωση του μίγματος με NOVACEM CREATIVE ελάχιστου πάχους 10 χιλιοστών,  γίνεται όσο η στρώση του σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 ελάχιστου πάχους 50 χιλιοστών, είναι ακόμη νωπή, αμέσως μόλις αυτή είναι βατή.

Με αυτή την τεχνική μπορεί να εξασφαλιστεί η μονολιθική συγκόλληση της επίστρωσης με το υπόστρωμα. Προσοχή: σε περίπτωση όπου η επιφάνεια σκυροδέματος στεγνώσει, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να ακολουθηθεί.

Γ. Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο ή εργοταξιακό αναδευτήρα την ποσότητα νερού που απαιτείται για  τη ποσότητα σκόνης NOVACEM CREATIVE σύμφωνα με τις προτεινόμενες αναλογίες που αναγράφονται στους πίνακες που βρίσκονται στο Έντυπο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) του προϊόντος NOVACEM CREATIVE.

Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM CREATIVE στο νερό και στην συνέχεια τις ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES.

Σε περίπτωση χρήση κατάλληλης χρωστικής όπως οι NOVACOLOR UNIVERSAL, NOVACOLOR OXIDE, NOVACOLOR CARBON η ανάμειξη της χρωστικής με μέρος του νερού ανάμιξης και χρήση αναδευτήρα προηγείται της ανάμειξης του μίγματος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της απόχρωσης του μίγματος, ο περιέκτης της χρωστικής μετά τη διαδικασία θα πρέπει να είναι καθαρός (απόδειξη ότι ολόκληρη η χρωστική έχει χρησιμοποιηθεί).

Αναμίξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα.

Δ. Κατανάλωση του μίγματος:

Η κατανάλωση εξαρτάται από την αναλογία ανάμιξης ψηφίδων και του υδραυλικού συνδετικού NOVACEM CREATIVE.

Η μέση ενδεικτική κατανάλωση ξηρού μίγματος κυμαίνεται μεταξύ 20 +/- 1 kg/m2 ανά εκατοστό πάχους επίστρωσης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (20kg/m²/cm ΠΑΧΟΥΣ)
NOVACEM CREATIVE WHITE7 kg
PLANOCOLOR GRANULATES MR 70 00 THASSOS WHITE10,6 kg
PLANOCOLOR GRANULATES LC 60 DARK BLUE1 kg
PLANOCOLOR GRANULATES MQ 70 18 RIVER GREY1,4 kg

 

Ε. Εφαρμογή του μίγματος και επιφανειακή επεξεργασία:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης, ανάλογα με την τελική σύνθεση του μίγματος και το είδος της εφαρμογής, σε επιφάνειες

ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό έτσι ώστε να απομακρύνονται φυσαλίδες αέρα που ενδεχομένως έχουν ‘παγιδευτεί’ στο μίγμα κατά τη διαδικασία ανάδευσης. Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα ή πήχη.

Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία διάστρωσης δημιουργούνται εξογκώματα που οφείλονται σε αέρα που είχε παγιδευτεί στο μίγμα, με κατάλληλο εργαλείο (πχ βέργα ή μυστρί) πρέπει να ‘σπάμε’ τα εξογκώματα αυτά, προκειμένου να απομακρύνεται ο παγιδευμένος αέρας. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ακολουθείται όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό.

Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων ψηφίδων, όπου το ελάχιστο πάχος είναι 2 - 3 φορές η μέγιστη διάσταση κόκκου ψηφίδων.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 1 ώρα από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό, αν πχ αυτό έχει αρχίσει να στεγνώνει.

Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον ανοιχτό χρόνο εφαρμογής του μίγματος ενώ αντιθέτως υψηλές τον μειώνουν δραστικά. Επίδραση στην εργασιμότητα μπορεί να έχει και η θερμοκρασία του χρησιμοποιούμενου νερού καθώς επίσης και η απορροφητικότητα και θερμοκρασία του υποστρώματος.

Συνιστάται να αποφεύγεται η πολύωρη έκθεση των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες πριν από τη χρήση, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  ο χρόνος εργασίας να μειωθεί δραστικά.

Σημαντικό: Όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για το σκυρόδεμα και την εφαρμογή κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου ισχύουν και για τις επιστρώσεις βοτσαλωτών και μωσαϊκών με χρήση του υδραυλικού συνδετικού NOVACEM CREATIVE.

Ε1. Δημιουργία και επιφανειακή προστασία επιφάνειας με ανάγλυφη υφή βοτσαλωτού:

Μετά την επιπέδωση του μίγματος και εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή του, συνιστάται ο ψεκασμός της επιφάνειας με κατάλληλο επιφανειακό επιβραδυντή όπως ο PLANOCOLOR CRT 052. Σε περίπτωση ξαφνικής βροχής κατά την περίοδο αναμονής για δράση του PLANOCOLOR CRT 052, συνιστάται η άμεση απομάκρυνσή του, χωρίς αναμονή.

Η ανάδειξη των ψηφίδων είναι εφικτή με 3 τρόπους:

 1. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο σφουγγάρι τύπου Scotch-Brite και νερό σε 2 έως 6 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο συγκεκριμένος τρόπος συνιστάται κυρίως για εφαρμογές σε μικρές κατακόρυφες επιφάνειες. Αν κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης του υλικού που επικαλύπτει την επιφάνεια των ψηφίδων, συμπαρασύρονται και ψηφίδες, αναμείνατε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 2. Χρησιμοποιώντας υδροβολή υψηλής πίεσης (120 έως 160 bar) 12 έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή του επιβραδυντή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αν κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης του υλικού που επικαλύπτει την επιφάνεια των ψηφίδων, συμπαρασύρονται και ψηφίδες, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνατε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 3. Χρησιμοποιώντας κατάλληλη περιστροφική βούρτσα αντικέ με ή χωρίς νερό, 24 έως 48 ώρες μετά την εφαρμογή του επιβραδυντή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο τύπος βούρτσας antique που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής, συνήθως γίνεται χρήση της Νο 120 ή 180

Σε περίπτωση όπου δεν έχει γίνει εφαρμογή του επιβραδυντή PLANOCOLOR CRT 052, η διαδικασία ανάδειξης των ψηφίδων μπορεί να γίνει και με τους τρεις τρόπους που προαναφέραμε όμως οι χρόνοι αναμονής περιορίζονται σημαντικά, εξαρτώμενοι από τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διαδικασία της εφαρμογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται διαρκής επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας.

Αν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ‘ανάδειξης’ των ψηφίδων που έχει επιλεγεί, μπορεί να γίνει και χημική υποβοήθηση χρησιμοποιώντας διάλυμα του όξινου καθαριστικού ACID CLEAN TURBO.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ‘ανάδειξης’ των ψηφίδων και μόλις στεγνώσει η επιφάνεια (2 - 24 ώρες), συνιστάται η εφαρμογή του σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS. Η χρήση του συγκεκριμένου συμπυκνωτή βοηθάει στη μείωση ρηγματώσεων και συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους η πισίνες.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφαρμόζοντας αδιαβροχοποίηση που εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής:

 • Για εφαρμογή εντός δεξαμενών, σιντριβανιών, κολυμβητικών δεξαμενών κλπ. που είναι μόνιμα σε επαφή με το νερό, δεν συνιστάται η εφαρμογή αδιαβροχοποίησης αλλά μόνο η εφαρμογή του σκληρυντή PLANOFINISH CH PLUS
 • Σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες όπου δεν επιθυμούμε να υπάρχει αλλοίωση της τελικής όψης, συνιστάται η εφαρμογή ενός ή δύο στρώσεων από τον αδιαβροχοποιητή βάσεως διαλύτη PROTECT 300 S, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επίστρωσης
 • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση να ‘τονιστούν’ περαιτέρω οι ψηφίδες ή η απόχρωση του συνδετικού κονιάματος, μπορεί να γίνει χρήση του αδιαβροχοποιητή WET PLUS S σε μία ή δύο στρώσεις
 • Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής το WET PLUS S μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με τον PROTECT 300 S. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του ποιος από τους δύο αδιαβροχοποιητές εφαρμόζεται σαν πρώτη ή σαν δεύτερη στρώση,  δεν πρέπει να μείνει περίσσια από το προϊόν στην επιφάνεια κατά τη διαδικασία της εφαρμογής
 • Σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών χώρων αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η απαίτηση για εφαρμογή προϊόντων που είναι ελεύθερα διαλυτών, συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 200

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των εν λόγω αδιαβροχοποιητών γίνεται όταν η υγρασία της επίστρωσης είναι μικρότερη από 4%.

Ε2. Διαμόρφωση και προστασία επιφάνειας με λεία υφή μωσαϊκού:

Η τελική διαδικασία επεξεργασίας και προστασίας επιφανειών με λεία υφή εξαρτάται από τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • το απαιτούμενο επίπεδο γυαλάδας, πχ εξωτερικοί χώροι ή τοίχοι πισίνας με απαίτηση για ‘μαλακωμένη’ μη ολισθηρή τελική επιφάνεια
 • το εφαρμοζόμενο σύστημα λείανσης (υγρή λείανση, ξηρή λείανση ή συνδυασμός με χημική κατεργασία όπως κρυσταλλοποίηση)
 • ειδικές απαιτήσεις όπως η αποφυγή χρήσης προϊόντων βάσεως διαλύτη
 • σύνθεση του μίγματος

Η διαδικασία λείανσης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία με κατάλληλο εξοπλισμό.

Μια συνήθης διαδικασία μηχανικής λείανσης είναι η ακόλουθη:

 1. Ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό λείανσης γίνεται χρήση μεταλλικών ή ρητινούχων δίσκων λείανσης με ενδεικτική αλληλουχία: νούμερο 24 /50/100/150/200/320/400/800/1500/3000 κ.ο.κ.
 2. Για διευκόλυνση της διαδικασίας λείανσης συνιστάται η χρήση του ορυκτού σκληρυντή PLANOFINISH CH.
 3. Η πλήρωση των μικρό-οπών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της λείανσης, μπορεί να γίνει με χρήση του κονιάματος NOVACEM MF ή αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους, με χρήση της εποξειδικής πάστας στοκαρίσματος PLANOFINISH CRYSTAL.
 4. Ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο γυαλίσματος συνιστάται η εφαρμογή των παρακάτω αδιαβροχοποιητών γίνεται όταν η υγρασία της επίστρωσης μωσαϊκού είναι μικρότερη από 4%:
 • Για επιφάνειες με μικρό βαθμό γυαλίσματος συνιστάται η χρήση του  PROTECT 300 S.
 • Για μωσαϊκά με υψηλό βαθμό γυαλίσματος και μειωμένη απορροφητικότητα, συνιστάται η χρήση του αδιαβροχοποιητή PROTECT 900 S.
 • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση να ‘τονιστούν’ περαιτέρω οι ψηφίδες ή η απόχρωση του συνδετικού κονιάματος, μπορεί να γίνει χρήση του αδιαβροχοποιητή WET PLUS S.
 1. Αν απαιτείται υψηλό επίπεδο γυαλίσματος και προστασίας της τελικής επιφάνειας συνιστάται η εφαρμογή επιφανειακής προστασίας PLANOFINISH HP, μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς στάσιμα νερά, χρησιμοποιώντας κατάλληλη περιστροφική βούρτσα υψηλών στροφών (1500 -2000 και άνω),
 • Είτε μετά την αδιαβροχοποίηση
 • Είτε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία μηχανικής λείανσης

E3. Επεξεργασία και προστασία επιφάνειας χρησιμοποιώντας προϊόντα ελεύθερα διαλυτών:

Για περιπτώσεις όπου υφίσταται απαίτηση για επιφανειακή επεξεργασία χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϊόντα ελεύθερα διαλυτών,

 • η πλήρωση των μικρο-οπών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της μηχανικής λείανσης γίνεται αποκλειστικά με χρήση του κονιάματος NOVACEM MF.
 • Αδιαβροχοποίηση μπορεί να γίνει κάνοντας χρήση του αδιαβροχοποιητή βάσεως νερού PROTECT 200. Η εφαρμογή του αδιαβροχοποιητή PROTECT 200 πρέπει να γίνεται σε επιφάνεια με μηχανική λείανση μέχρι το Νο 400. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ο αδιαβροχοποιητής να μην μπορεί να εισχωρήσει, δημιουργώντας επιφανειακό υμένα
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μηχανικής λείανσης ή την εφαρμογή του αδιαβροχοποιητή PROTECT 200, να γίνει εφαρμογή της επιφανειακής επεξεργασίας PLANOFINISH HP, με χρήση περιστροφικής μηχανής υψηλών στροφών (1500 -2000 και άνω), επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο γυαλίσματος και προστασίας της τελικής επιφάνειας. Η επιφανειακή προστασία PLANOFINISH HP, συνιστάται να εφαρμόζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς στάσιμα νερά.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των εν λόγω αδιαβροχοποιητών γίνεται όταν η υγρασία της επίστρωσης είναι μικρότερη από 4%. Αυτό αφορά όλους τους αδιαβροχοποιητές που αναφέρονται εδώ, ακόμη και αυτών που είναι βάσεως νερού.

ΣΤ. Αρμοί διαστολής / αρμοί ελέγχου:

Σε κάθε περίπτωση υφιστάμενοι αρμοί διαστολής ή αρμοί ελέγχου στο υπόστρωμα πρέπει να συνεχίζονται μέχρι την τελική επιφάνεια της επίστρωσης. Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής/ελέγχου εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας, τη γεωμετρία και τη θέση του χώρου.

Αρμοί ελέγχου πρέπει να προβλέπονται σε κάθε αλλαγή επιφάνειας (ενώσεις τοίχου με τοίχο και τοίχου με δάπεδο, αλλαγές βάθους σε πισίνες)  και κάθε 4-5 τρέχοντα μέτρα μήκους, με μέγιστη αναλογία μεταξύ μεγάλης και μικρής πλευράς 2:1.

Οι συγκεκριμένοι αρμοί γεμίζουν με ελαστικό σφραγιστικό κατάλληλο είτε για εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους όπως το NOVAMIX PU 500 είτε με σφραγιστικό κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό, όπως το NOVACOLOR HNR. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η προ-επάλειψη των αρμών με εποξειδικό αστάρι PRIMER NR 2K.

Μπορεί να γίνει και χρήση προκατασκευασμένων αρμοκάλυπτρων κατάλληλης διατομής και σύνθεσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Ζ. Συντήρηση μικροβοτσαλωτών ή μωσαϊκών:

Οι επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών, είναι σύνθετες επιστρώσεις που αποτελούνται κατά 65-75% από ψηφίδες που συχνά εμφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες, ως προς την αντοχή τους σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις αλλά και ως προς την απορροφητικότητα τους.

Η τελική υφή της επιφάνειας από λεία μωσαϊκού μέχρι ‘αδρή’ – αντιολισθητική επιφάνεια βοτσαλωτού, επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο συντήρησης και καθημερινού καθαρισμού. Για το λόγο αυτό πρέπει εκ των προτέρων να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις (χρήση της επιφάνειας) σε σχέση με την σύνθεση και την τελική υφή της επίστρωσης.

Ακολουθούν συστάσεις ως προς τον καθημερινό καθαρισμό και την ειδική συντήρηση μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών, οι οποίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται σαν ενδεικτικές:

 • Καθημερινός καθαρισμός μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας το ουδέτερο καθαριστικό NEUTROCLEANER το οποίο κατά κανόνα δεν επηρεάζει τις επιφάνειες
 • Ελαιώδεις ρύποι, ‘ροδιές’ από λάστιχα, υπολείμματα από καπνό σε τοίχους, καθαρίζονται με χρήση διαλύματος του αλκαλικού καθαριστικού ALCALINE CLEANER
 • Βερνίκια, συνθετικοί λεκέδες, βαφές καθαρίζονται με χρήση CLEANCOLL ή CLEANCOLL SP
 • Υπολείμματα τσιμεντοκονιαμάτων, σκουριές, και γενικά ανόργανοι σκληροί ρύποι καθαρίζονται με όξινο καθαριστικό όπως το HARD REMOVER, ACID CLEAN, ACID CLEAN TURBO, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αραιωμένα σε νερό κατά περίπτωση

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην επικαλύπτετε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση
 • Μόνιμη εμβάπτιση σε νερό μετά από 7 -10 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση βερνικιού ή άλλης προστατευτικής επίστρωσης, εκτός του σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS που βοηθάει στη μείωση ρηγματώσεων που αν και είναι προεραιτική, συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους
 • Πριν την εφαρμογή βερνικιού ή αδιαβροχοποιητικής προστασίας πρέπει να προηγείται δοκιμή
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες η επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Δεν συνιστάται σε ενιαίες επιφάνειες η χρήση διαφορετικών παρτίδων υδραυλικού συνδετικού ή ψηφίδων PLANOCOLOR GRANULATES
 • Έγχρωμες μαρμαροψηφίδες όταν εφαρμόζονται σε πισίνες και δάπεδα που δέχονται έντονες καταπονήσεις από χημικά καθαριστικά, μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να αποχρωματιστούν
 • Όπου υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένη απόχρωση, συνιστάται η ανάμιξη με NOVACOLOR CARBON ή NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR DESIGN ή NOVACOLOR UNIVERSAL σε κατάλληλη αναλογία. Να λαμβάνεται υπόψη ότι οι χρωστικές μπορεί να αποχρωματιστούν εξαιτίας επαφής με ισχυρά καθαριστικά σε δάπεδα ή πισίνες
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη
 • Ανατρέξατε και στα Έντυπα τεχνικών Δεδομένων καθώς και στα Έντυπα Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων που αναφέρονται εδώ.

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.

Copyright © ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ:

Κανένα μέρος των παραπάνω δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ. Η εφαρμογή των προϊόντων γίνεται βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων καθώς και στα Έντυπα Δεδομένων Ασφαλείας. Οι πληροφορίες που αναγράφονται εδώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν σαν επιστολή εγγύησης της εκάστοτε εφαρμογής. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για την ποιότητα των προϊόντων της και μπορεί να αλλάξει τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς έγγραφη προειδοποίηση.