NOVACEM MF

Εξειδικευμένο συνδετικό κατάλληλο για στοκάρισμα μωσαϊκών αλλά και φυσικών πετρωμάτων

Εξειδικευμένο κονίαμα κατάλληλο για στοκάρισμα μωσαϊκών (συμβατικών ή με χρήση NOVACEM TERRAZZO) και φυσικών λίθων όπως μάρμαρα. Εφαρμόζεται με επίπαση κατά τη διαδικασία της λείανσης σε ενδιάμεσο στάδιο (μετά από 180 – 220). Διατίθεται σε γκρι ή λευκό χρώμα αλλά αν χρειαστεί χρωματίζεται με NOVACOLOR OXIDE. Η εφαρμογή γίνεται με επίπαση στην πλυμένη και σκουπισμένη επιφάνεια του τριμμένου μωσαϊκού ή της μαρμαρόστρωσης. Κατόπιν η επιφάνεια σκεπάζεται με νάιλον για 12 – 24 ώρες. Ακολουθεί η διαδικασία της λείανσης. Για μικρές επιφάνειες ή τοπικά στοκαρίσματα μπορεί να εφαρμοστεί αναμιγμένο με νερό χρησιμοποιώντας κατάλληλη ελαστική σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 50-100 gr/m²
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Πακέτο: Δοχεία 15 kg, Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 360 kg, 450 kg

Περιγραφή

 • Το NOVACEM MF χρησιμοποιείται ως υλικό:
  • πλήρωσης μικροοπών τσιμεντοειδών επιφανειών που δημιουργούνται κατά την μηχανική λείανση
  • πλήρωσης και στοκαρίσματος μικροοπών και ρωγμών χωρίς κινητικότητα, σε παραδοσιακά μωσαϊκά ή σε αυτά που παράγονται με χρήση του υδραυλικού συνδετικού  NOVACEM TERRAZZO
  • στοκαρίσματος τριχοειδών ρωγμών χωρίς κινητικότητα σε τσιμεντοειδές επιφάνειες όπως τα μικροβοτσαλωτά NOVACEM CREATIVE
  • στοκαρίσματος τριχοειδών ρωγμών και μικροοπών σε φυσικά πετρώματα που δεν εμφανίζουν παραμορφώσεις από την υγρασία ή τις θερμοκρασιακές μεταβολές και είναι συμπαγή σε όλη τη μάζα τους
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20 - 30 λεπτά / 20°C
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία του μίγματος:

Για μικρές περιοχές μπορεί το NOVACEM MF να εφαρμοστεί και ως ένας κοινός στόκος σπατουλαρίσματος αναμειγνύοντας την απαιτούμενη ποσότητα του υλικού με 29 ‒ 31 % κατά βάρος καθαρό νερό.

Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται η εφαρμογή του NOVACEM MF να γίνεται μετα την αρχική λείανση, την στιγμή που εμφανίζονται στην επιφάνεια ομοιόμορφα όλα τα ενσωματωμένα αδρανή. Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια εφαρμογής από τις σκόνες και τα υπολείμματα λείανσης και διαβρέξτε καλά με καθαρό νερό. Μέσω επίπασης εφαρμόστε το κονίαμα στην νωπή επιφάνεια. Στη συνέχεια με ελαστική σπάτουλα πιέστε το κονίαμα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια γεμίζοντας όλες τις οπές χωρίς να αφήνετε μεγάλες ποσότητες υλικού. Προστατέψτε την επιφάνεια σκεπάζοντας την με φύλλο πολυαιθυλενίου για 16 ως 24 ώρες.. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η λείανση στον επιθυμητό βαθμό γυαλίσματος ανάλογα με την μορφή και το είδος των πετρωμάτων.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
 • Μόνιμη εμβάπτιση σε νερό μετά από 7 - 10 ημέρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Για τον χρωματισμό χρησιμοποιήστε μόνο χρωστικές συμβατές με τσιμέντο όπως οι NOVACOLOR OXIDE
  Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.