PAINT REMOVER

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές και πολυουρεθανικές βαφές (πρώην CLEANCOLL)

Υγρό διαλυτικό γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση συνθετικών λεκέδων όπως πολυουρεθανικής ή εποξειδικής κόλλας, βαφής ή βερνικιού, υπολείμματα εποξειδικού αρμόστοκου ή βενζινόκολλας.  Κατάλληλο και για αφαίρεση κάθε τύπου βαφής, graffiti, μελανιών, ακρυλικών βερνικιών, ακόμη και κεριών, όπως επίσης και για απολίπανση μετάλλων. Εφαρμόζεται πάνω σε λείες ή ορυκτές επικαλύψεις, διευκολύνοντας τον καθαρισμό. Αφαιρεί σχεδόν κάθε τύπο βαφής, χωρίς να προσβάλλει το καθαρό αλουμίνιο. Δεν πρέπει όμως να έρχεται σε έμμεση ή άμεση επαφή με ακρυλικά και πολυαιθυλένιο καθώς επίσης και με συνθετικές επιφάνειες όπως καουτσούκ, πολυστερίνη, δάπεδα βινυλίου, συνθετικά υφάσματα και υαλονήματα. Σε ξύλινες επιστρώσεις, να προηγείται δοκιμή.

Κατανάλωση: 50 – 80 ml/m²
Χρώμα: Διάφανο
Πακέτο: Δοχεία 1 L
Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

Το ειδικό διαλυτικό PAINT REMOVER μπορεί να εφαρμοστεί για να διευκολύνει την απομάκρυνση λεκέδων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • αφαίρεση κάθε τύπου χρωμάτων, graffiti κ.λπ.
  • υπολείμματα βενζινόκολλας
  • εποξειδικών και πολυουρεθανικών βαφών
  • υπολείμματα κόλλας και εποξειδικών αρμόστοκων που δημιουργήθηκαν κατά την συγκόλληση και αρμολόγηση των κεραμικών πλακιδίων
 • Μορφή: υγρό
 • Χημική βάση: μίγμα εστέρων
 • Πυκνότητα: 1,09 ± 0,05kg/L

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή του PAINT REMOVER προστατέψτε οποιαδήποτε επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί όταν έρθει σε επαφή με διαλυτικά. Εφαρμόστε το PAINT REMOVER ως έχει χωρίς αραίωση, ομοιόμορφα, με πινέλο ή βούρτσα. Όταν η επικάλυψη έχει μαλακώσει (5 – 10 λεπτά) με μαλακή βούρτσα ή πανί τρίβοντας ελαφρά την επιφάνεια, αφαιρέστε τα υπολείμματα. Σε δύσκολα σημεία επαναλάβετε την διαδικασία εάν χρειάζεται. Στο τέλος ξεπλύνετε την επιφάνεια με κρύο νερό και απορρυπαντικό.

Συστάσεις:

 • Μη χρησιμοποιείτε το PAINT REMOVER σε συνθετικές επιφάνειες όπως καουτσούκ, πολυστερίνη, δάπεδα βινυλίου κτλ
 • Δεν είναι συμβατό με συνθετικά υφάσματα και υαλονήματα
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλής ποιότητας ξύλα χωρίς να προηγηθεί δοκιμή
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.