PLANOFINISH CRYSTAL

Πολτός στοκαρίσματος δυο συστατικών

Εποξειδική πάστα στοκαρίσματος δυο συστατικών για πλήρωση οπών σε μωσαϊκά. Εφαρμόζεται σε ενδιάμεσο στάδιο λείανσης (μετά από 180 ή 220) χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Αναμιγνύεται με τις χρωστικές NOVACOLOR UNIVERSAL αλλά και με glitter σε αναλογία 3 – 5% κατά βάρος, προκειμένου το δάπεδο να ιριδίζει ανάλογα με τις απαιτήσεις. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για στοκάρισμα μαρμάρων σε εσωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Συσκευασία: 1 kg (A: 0,6 kg, B: 0,4 kg)

Περιγραφή

 • Η εποξειδική κρέμα πλήρωσης οπών PLANOFINISH CRYSTAL χρησιμοποιείται:
  • ως υλικό πλήρωσης οπών όπως και υλικό προστασίας:
    • παραδοσιακών μωσαϊκών
    • μωσαϊκών από NOVACEM TERRAZZO
    • φυσικών λίθων
  • για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους όπως σε:
    • δάπεδα σε οικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ.
    • πάγκοι κουζίνας, μπάνιων, κ.λπ.
    • δάπεδα με κανονική χρήση όπως δημόσια κτίρια, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, εκθεσιακοί χώροι, κ.λπ.
  • σε συνδυασμό με GLITTER, κατάλληλης κοκκομετρίας, για δημιουργία επιφανειών που ιριδίζουν
 • Μορφή: υγρό
 • Θλιπτική αντοχή (πλήρωση 1:1 με χαλαζιακή άμμο 0,1 – 0,4 mm): ≥ 50 N/mm²
 • Καμπτική αντοχή (πλήρωση 1:1 με χαλαζιακή άμμο 0,1 – 0,4 mm): ≥ 25 N/mm²
 • Πρόσφυση: ≥ 2,5 N/mm²
 • Αντοχή σε τριβή: AR1
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Συνίσταται η εφαρμογή του PLANOFINISH CRYSTAL να γίνεται μετά την αρχική λείανση, την στιγμή που εμφανίζονται στην επιφάνεια ομοιόμορφα όλα τα ενσωματωμένα αδρανή. Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια εφαρμογής από τις σκόνες και τα υπολείμματα λείανσης και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά και μετά εφαρμόστε το PLANOFINISH CRYSTAL.

Τρόπος εφαρμογής:

Προσθέστε το συστατικό Β στο συστατικό Α και αναμίξτε για τουλάχιστον 2 - 3 λεπτά πολύ καλά έως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια με ελαστική σπάτουλα πιέστε την πάστα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια, γεμίζοντας όλες τις οπές, χωρίς να αφήνετε μεγάλες ποσότητες υλικού στην επιφάνεια. Μετά από 24 ώρες συνεχίζεστε με την λείανση στον επιθυμητό βαθμό γυαλίσματος ανάλογα με την μορφή και το είδος των πετρωμάτων.

Συστάσεις:

 • Χρησιμοποιήστε πάντα τις προκαθορισμένες ποσότητες των συστατικών Α&Β
 • Κατά την εφαρμογή η ελάχιστη θερμοκρασία του υποστρώματος και περιβάλλοντος πρέπει να είναι +15°C και η μέγιστη +30°C
 • Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας επιμηκύνουν τον χρόνο σκλήρυνσης ενώ υψηλές μειώνουν σημαντικά τον χρόνο εργασιμότητας
 • Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C άνω του σημείου δρόσου ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης υδρατμών
 • Πριν την εφαρμογή επιβεβαιώστε ότι η υγρασία του υποστρώματος είναι < 4% κ.β.
 • Μην εφαρμόζετε σε χώρους με άμεση και διαρκής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
 • Προστατέψτε την εφαρμοσμένη επιφάνεια τις πρώτες 24 ώρες από υγρασία, νερό και κάθε είδος χημικής και μηχανικής καταπόνησης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Αμέσως μετά τη χρήση με το διαλυτικό NOVATHINNER PU. Υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.