NOVACEM CREATIVE FLOOR

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία επίστρωσης με όψη ψηφιδωτού ή μωσαϊκού υψηλής αισθητικής

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό ενισχυμένο με πρόσμικτα που διευκολύνουν την διάστρωση σε δάπεδα. Αναμιγνύεται με χαλαζιακές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES ΜQ ή PLANOCOLOR GRANULATES S, μαρμαροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MR, έγχρωμες ελαφροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LC και ψηφίδες από ανακυκλωμένο γυαλί PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS για δημιουργία δαπέδων από μικρο- βοτσαλωτά ή μωσαϊκά υψηλής αντοχής. Μπορεί να αναμιχθεί και με αλκαλίμαχες χρωστικές όπως οι NOVACOLOR OXIDE, NOVACOLOR CARBON ή NOVACOLOR UNIVERSAL. Εφαρμόζεται σε πάχος ανάλογα με την κοκκομετρία των ψηφίδων, από 10 – 20 mm σε δάπεδα. Σε περίπτωση που υπάρχει απαίτηση για εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες, γίνεται ανάμιξη με το πρόσμικτο θιξοτροπίας NOVACEM T. Για δημιουργία βοτσαλωτού εφαρμόζεται ο επιφανειακός επιβραδυντής PLANOCOLOR CRT 052. Η ανάδειξη των ψηφίδων γίνεται μετά από 12 – 48 ώρες χρησιμοποιώντας νερό, ACID CLEAN ή βούρτσες antique. Για δημιουργία μωσαϊκού γίνεται λείανση με κατάλληλη μηχανή μετά από 24 – 48 ώρες, μέχρι το επιθυμητό επίπεδο γυαλίσματος. Αναλογία ανάμιξης: 25 – 35% κατά βάρος ξηρού μίγματος.

Κατανάλωση: 0,5-0,7 kg/m²/mm πάχους
Πακέτο: Χαρτόσακοι 15 kg
Παλέτα: 990 kg

Περιγραφή

 • Το τσιμεντοειδές συνδετικό NOVACEM CREATIVE FLOOR είναι κατάλληλο για:
  • δημιουργία:
    • διακοσμητικών και ενιαίων ψηφιδωτών επικαλύψεων
    • επιστρώσεων τύπου μωσαϊκού
    • ειδικών κατασκευών όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες, κ.λπ.
  • εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες όπως:
    • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
    • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
    • ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
    • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.

Παρατήρηση: Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι συνθέσεις που εμφανίζονται τόσο εδώ, όσο και σε προωθητικά έντυπα και καταλόγους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών.

 • Μορφή: Σκόνη
 • Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm
 • Χημική βάση: Portland τσιμέντο, πολυμερή, ειδικά πρόσθετα
 • Ειδικό βάρος μίγματος: 2,1 ± 0,1 kg/L
 • Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 2,0 ± 0,1 kg/L
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: ≈ 60 – 90 λεπτά / 20°C
 • Βατότητα δαπέδου: 2 – 3 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος μέχρι το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Υπάρχουσες ρωγμές πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος απομακρύνετε την περίσσεια νερού χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι. Εάν η εφαρμογή γίνεται σε πισίνα ή χώρους με υγρασία, συνιστάται να προηγείται στεγανοποίηση με ένα εκ των SC ELASTIC, SC 200 PENETRATE ή SC ELASTIC EASY κατά περίπτωση. Υποστρώματα με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να ενισχύονται με το NOVAPRIMER ή WATER PRIMER EPX κατά περίπτωση. Για μονολιθική συγκόλληση με το υπόστρωμα χρησιμοποιείστε το EPO FLUID ή εναλλακτικά το συγκολλητικό αστάρι αποτελούμενο από 1 μέρος SBR 50, 1 μέρος νερό και 4 μέρη NOVACEM CREATIVE FLOOR και εφαρμόστε το κονίαμα νωπό σε νωπό στην συγκολλητική στρώση. Σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως παλιά μωσαϊκά, καλά στερεωμένα κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα συνιστάται η προεπάλειψη με PLANO CONTACT FAST εφόσον έχουν καθαριστεί κατάλληλα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Οι προτεινόμενες αναλογίες αναγράφονται στους πίνακες. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM CREATIVE FLOOR στο νερό και στην συνέχεια τα αδρανή. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Η διάστρωση του κονιάματος ακολουθεί τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για κονιάματα δαπέδων. Το μίγμα εφαρμόζεται σε οριζόντιες επιφάνειες χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλη αντλία κονιαμάτων. Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων αδρανών, όπου το ελάχιστο πάχος είναι 2 - 3 φορές την μέγιστη διάσταση κόκκου αδρανών. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόστε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 1 ώρα από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τελική επιφάνεια με ανάγλυφη υφή:

Μετά την επιπέδωση του κονιάματος και εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή, ψεκάστε όλη την επιφάνειά με τον επιφανειακό επιβραδυντή PLANOCOLOR CRT 052. Ξεπλύνετε την επιφάνεια εφαρμόζοντας υδροβολή υψηλής πίεσης (100 έως 180 bar μέγιστα), 12 έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 3 ημερών από την εφαρμογή. Σε περίπτωση βροχής κατά την περίοδο αναμονής συνιστάται η απομάκρυνσή του επιβραδυντή χωρίς αναμονή. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των αδρανών μηχανικά μέσα καθαρισμού όπως βούρτσες αντικέ μαρμάρων.

Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια καθαρισμού συμπαρασύρονται αδρανή από την επιφάνεια, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνατε κι άλλο χρονικό διάστημα.

Τελική επιφάνεια με λεία υφή:

Σε περίπτωση όπου απαιτείται λεία τελική επιφάνεια τύπου γυαλισμένου μωσαϊκού, πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης μηχανής λείανσης. Για μικροοπές που εμφανίζονται κατά την μηχανική λείανση, είτε από εγκλωβισμένο αέρα, είτε από αφαίρεση των αδρανών, χρησιμοποιήστε ως υλικό πλήρωσης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα ένα εκ των προϊόντων NOVACEM MF ή PLANOFINISH CRYSTAL.

Σε εφαρμογές υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες συνίσταται 24 – 48 ώρες μετα την ολοκλήρωση του καθαρισμού και ανάλογα με το είδος της εφαρμογής να γίνεται η χρήση του υδατικού σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS ή PLANOFINISH CH. Σε δάπεδα, η αδιαβροχοποίηση γίνεται με το PROTECT 200, PROTECT 300 S, PROTECT 900 S ή WET PLUS S ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται δοκιμή σε λιγότερο εμφανές σημείο της επιφάνειας. Όταν το μίγμα NOVACEM CREATIVE FLOOR εφαρμόζεται μέσα σε πισίνα η εφαρμογή βερνικιού δεν συνιστάται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Αρμοί διαστολής:

Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας, τη γεωμετρία του χώρου αλλά και από τη σύνθεση του υλικού. Σε εσωτερικούς χώρους κάθε 5 - 7 τρέχοντα μέτρα μήκους και κάθε 5 τρέχοντα μέτρα μήκους σε εξωτερικούς χώρους. Σε πισίνες συνιστάται αρμός διαστολής στις ενώσεις τοίχου με δάπεδο και τοίχο με τοίχο καθώς και κάθε 40 - 45m². Οι συγκεκριμένοι αρμοί γεμίζουν με κατάλληλο σφραγιστικό.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση
 • Μόνιμη εμβάπτιση σε νερό μετά από 7 - 10 ημέρες, σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση βερνικιού ή άλλης προστατευτικής επίστρωσης
 • Πριν την εφαρμογή βερνικιού ή αδιαβροχοποιητικής προστασίας πρέπει να προηγείται δοκιμή
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες η επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Δεν συνιστάται σε ενιαίες επιφάνειες η χρήση διαφορετικών παρτίδων. Όπου υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένη απόχρωση, συνιστάται η ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR UNIVERSAL σε κατάλληλη αναλογία
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.