PLANOFINISH PU/W

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δύο συστατικών, χαμηλών εκπομπών VOC με σατινέ όψη για προστασία πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε δύο στρώσεις σε επιφάνειες ασταρωμένες με PLANOPRIMER.

Κατανάλωση: 150-200 ml/m²
Συσκευασία: 5,5 L (A: 5 L, B: 0,5 L)

Περιγραφή

 • Το αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δύο συστατικών PLANOFINISH PU/W μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και ανάδειξη επιφανειών όπως:
   • πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και δάπεδα με βαριά χρήση, σε σπίτια, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευσης, εξωτερικούς πάγκους και κτιστά έπιπλα
   • εποξειδικές αυτοεπιπεδούμενες επιστρώσεις ή βαφές δαπέδου όπως τα συστήματα PLANOCOLOR LIQUID GLASS προκειμένου να αυξηθεί η επιφανειακή αντοχή τους σε μηχανικές καταπονήσεις
   • πέτρα Καρύστου, σκαπιτσαριστές πέτρες
   • ξύλινα δάπεδα
 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος εργασιμότητας: 2 ώρες στους 25°C  & 3 ώρες στους 10°C
 • Βατότητα: 30 λεπτά στους 25°C & 2 – 3 ώρες στους 10°C
 • Χρόνος επαναβαφής: 60 λεπτά στους 23°C
 • Αντοχή στην τριβή: 3 mg Tabertest ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
 • Πρόσφυση: ≥ 2,4 N/mm²
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +25°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το PLANOFINISH PU/W θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να ξεπερνά το 4%. Σε ξύλινες επιφάνειες να είναι μεταξύ 7 και 11%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +10°C και +25°C.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία μίξης. Πριν από την ανάδευση, ανακινήστε καλά το συστατικό Α και μεταφέρετέ το σε ένα καθαρό δοχείο. Στη συνέχεια, προσθέστε πλήρως το συστατικό Β στο συστατικό Α χωρίς να το ανακινήσετε, προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός αφρισμός. Η ανάμειξη των δύο συστατικών πραγματοποιείται για περίπου 2-3 λεπτά, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές ανά λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο καταλύτης να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα μια στρώση του ασταριού PLANOPRIMER. Μετά το στέγνωμα, αλλά εντός 24 ωρών, προχωρήστε στην εφαρμογή του PLANOFINISH PU/W σε τουλάχιστον 2 συνεχόμενες στρώσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλο ρολό για βερνίκια. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +23°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Συνιστάται επίσης να πραγματοποιηθεί ένα ελαφρύ αποχαρτάρισμα με γυαλόχαρτο 180/220 μεταξύ των στρωμάτων.

Συντήρηση:

Ο καθημερινός καθαρισμός επιφανειών που έχουν δεχθεί την προστασία της στρώσης του PLANOFINISH PU/W γίνεται με ουδέτερα καθαριστικά όπως το NEUTROCLEANER αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Για ειδικές περιπτώσεις καθαρισμού όπως μαυρίλες από λάστιχα, οικιακούς λεκέδες, κεριά κλπ. συνιστάται η χρήση του ALCALINE CLEANER διαλυμένου σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 εως 1 ÷ 40. Αν απαιτηθεί η αφαίρεση αλάτων εφαρμόστε το ACID CLEAN διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 και ξεπλένετε καλά με νερό.Σε περιπτώσεις αμφιβολιών για χρήση καθαριστικών να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Δεδομένων των προϊόντων.

Συστάσεις:

 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι στεγνές
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου υπάρχει ή πρόκειται να εμφανιστεί, ανιούσα υγρασία
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από +10°C και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη από 80%, ή όταν προβλέπεται βροχή ή ιδιαίτερα υγρός καιρός, πριν το βερνίκι στεγνώσει εντελώς
 • Τα δύο συστατικά του PLANOFINISH PU/W είναι σε προκαθορισμένη αναλογία. Απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών
 • Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU/W πάνω σε παλαιά βερνίκια και σε σκονισμένες ή βρώμικες επιφάνειες
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία
 • Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU/W σε ποσότητα μεγαλύτερη της ενδεδειγμένης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Δοχεία, εργαλεία, επικαλύψεις κλπ. καθαρίζονται με νερό όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό. Όταν το μίγμα στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή ισχυρά διαβρωτικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.