NOVACOL ULTRA GEL

Ελαστική κόλλα πλακιδίων υψηλών επιδόσεων με ιδιότητες GEL και εξαιρετική εργασιμότητα C2TE

Κόλλα πλακιδίων ενός συστατικού, σε μορφή σκόνης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα που μετά την ανάμιξή τους μόνο με νερό, παρέχουν στο μίγμα ιδιότητες GEL. Ελαστική και ιδανική για όλους τους τύπους πλακιδίων (GL & UGL), μεγάλες διαστάσεις, κατάλληλη και για φυσικούς λίθους. Η εξαιρετική εργασιμότητά της και οι υψηλές επιδόσεις της, την καθιστούν ιδανική, για απαιτητικές εφαρμογές, απορροφητικά ή μη υποστρώματα, πισίνες, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επιδέχεται προσθήκη άμμου έως 50% και παραμένει C2.

Κατανάλωση: 2-6 kg/m²
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: 25 kg / Παλέτα: 1.350 kg

Περιγραφή

 • Η ιδιαίτερα ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων NOVACOL ULTRA GEL είναι κατάλληλη για:
  • συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
     • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια όλων των τύπων
     • γρανιτοπλακίδια μικρού πάχους
     • μάρμαρα και φυσικούς λίθους μη ευαίσθητους στην υγρασία
  • εφαρμογές σε επιφάνειες όπως:
     • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κτλ.
     • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
     • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
     • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
     • παλιές μαρμαροστρώσεις, μωσαϊκά και υφιστάμενα δάπεδα
     • μη απορροφητικά υποστρώματα (ενδείκνυται η χρήση κατάλληλου ασταριού)
     • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
     • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)
     • ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες
 • Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NOVACOL ULTRA GEL σε αυτά.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Πριν την διάστρωση των πλακιδίων ενδείκνυται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT FAST.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVACOL ULTRA GEL (25 kg) με 8 – 8,5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές για τουλάχιστον για 3 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 6 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά.

Εάν απαιτείται μπορεί να προστεθεί άμμος (THASSOS MIX) έως 50% κατά βάρος χωρίς να μειωθεί η εργασιμότητα και να παραμείνει κατηγορίας C2. Σε αυτή την περίπτωση η απαιτούμενη ποσότητα νερού υπολογίζεται στην ποσότητα της NOVACOL ULTRA GEL. Ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα 37,5 kg μίγμα (25 kg NOVACOL ULTRA GEL + 12,5 kg THASSOS MIX 0 – 2) απαιτούν 8 – 8,5 kg νερό.

Τρόπος εφαρμογής:

Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την διάστρωση των πλακιδίων να ελέγχουμε αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της κόλλας πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Αρμολόγηση:

Η αρμολόγηση μπορεί να γίνει περίπου 12 - 24 ώρες από την εφαρμογή των πλακιδίων. Στην περίπτωση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος αναμονής. Για αρμούς πλάτους έως 10mm συνιστάται η χρήση του NOVAGROUT F ή του NOVACOLOR GLASS για αρμούς με ιδιαίτερα λεία υφή. Για αρμούς πλάτους από 5 - 20mm το NOVAGROUT G.
Για εφαρμογές σε χώρους όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής και αυξημένες αντοχές όπως σε πισίνες συνιστάται η χρήση εποξειδικού
στόκου NOVAGROUT EPOXY. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των αντίστοιχων προϊόντων.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • σε ασταθή η υποστρώματα που υπόκεινται σε παραμορφώσεις
 • σε στρώσεις μεγάλου πάχους, μέγιστο 10mm ανά στρώση
 • για την συγκόλληση ευαίσθητων σε υγρασία μαρμάρων και φυσικών λίθων
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • σε μη απορροφητικά υποστρώματα χωρίς κατάλληλο αστάρι
 • σε πολυουρεθανικά, ακρυλικά ή εύκαμπτα υποστρώματα, χρησιμοποιήστε την NOVACOL 2K ELASTIC
 • μην υπερβαίνεται την συνιστώμενη ποσότητα νερού
 • ασφαλτόπανα και μεμβράνες απαιτούν από πάνω ένα υπόστρωμα τοποθέτησης
 • για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πορώδη υποστρώματα να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι το NOVAPRIMER
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Επάνω σε άκαμπτες μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες είναι κατάλληλη μόνο για εσωτερικούς χώρους και με χρήση κατάλληλου ασταριού
 • Για επικαλύψεις επιφάνειας > 900 cσυνιστάται η τεχνική της εφαρμογής κόλλας και στην πίσω πλευρά του πλακιδίου, μέθοδος διπλής επάλειψης
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί άλλη άμμος εκτός της THASSOS MIX ενδέχεται να διαφοροποιηθούν η απαίτηση σε νερό και οι τελικές επιδόσεις
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο η NOVACOL ULTRA GEL είναι ακόμα νωπή. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.