RC 340

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλης κοκκομετρίας αδρανών και ειδικών προσθέτων. Εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες για δομητικές και μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος.

Κατανάλωση: 18 kg/m²/cm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg, Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1200 kg, 720 kg

Περιγραφή

 • Το RC 340 είναι σύμφωνα του ΕΝ 1504-9 κατάλληλο για:
  • εργασίες αποκατάστασης σκυροδέματος σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες, Αρχή 3, Μέθοδοι 3.1 & 3.3
  • δομητικές επισκευές σκυροδέματος και αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής με προσθήκη κονιάματος σε κολώνες, δοκάρια, φέρουσες τοιχοποιίες, κτλ. Αρχή 4, Μέθοδος 4.4
  • επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος, διατήρηση και αποκατάσταση της παθητικότητας, Αρχή 7, Μέθοδοι 7.1 & 7.2
  • εξομάλυνση πάχους 5 – 30mm σε μια στρώση, σε οροφές, οριζόντιες ή / και κατακόρυφες επιφάνειες
  • σημειακές αποκαταστάσεις έως 50 mm – πλήρωση κενών, φωλιών και μικρών ατελειών
  • ως υπόστρωμα για τις διακοσμητικές επιστρώσεις του PLANOCOLOR SYSTEM σε τοίχους, δάπεδα και οροφές
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 - 4 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Οξειδωμένοι ράβδοι οπλισμού θα πρέπει να έχουν περαστεί με NOVAFER, αφού όμως προηγηθεί χρήση του RUST CONVERTER ή έχουν καθαριστεί με αμμοβολή ή με συρματόβουρτσα σε μικρές επιφάνειες. Ρωγμές στο σκυρόδεμα πρέπει να συγκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό. Πριν επισκευάσετε με το RC 340 απομακρύνετε την περίσσεια νερού χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο νερό που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα σκόνης. Για 25 kg RC 340 προσθέτουμε 4,0 – 4,5 lt νερό ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το RC 340 στο νερό. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει η ανάμιξη και με το χέρι. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης σε οροφές, οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό στην επιφάνεια. Το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος είναι 30 mm ανά στρώση, σε οροφές τα 15 mm. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόζουμε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 λεπτά από την έναρξη της ανάμιξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα. Για εξομαλύνσεις επιφανειών πριν την εφαρμογή διακοσμητικών επιστρώσεων PLANOCOLOR MICROCEMENT ή PLANOCOLOR GRANIT συνιστάται αναμονή 3 - 10 ημέρες ανάλογα με το πάχος πλήρωσης. Για εφαρμογές επικάλυψης όπως πχ. κεραμικών πλακιδίων πισίνας, συνήθως 24 - 48 ώρες είναι αρκετό διάστημα.