RC 440

Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τάξεως R4

Υψηλής αντοχής τσιμεντοκονίαμα για επισκευές και αποκατάσταση σκυροδέματος υψηλών απαιτήσεων καθώς και για εργασίες επισκευών και εξομάλυνσης που συναντάμε σε οικοδομές.

Κατανάλωση: 1,8 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Πακέτο: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

 • Το επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τάξεως R4, RC 440 είναι σύμφωνα με το ΕΝ 1504-9 κατάλληλο για:
  • επισκευές και αποκατάσταση σκυροδέματος (Αρχή 3, Μέθοδος 3.1 του ΕΝ 1504-9) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα με βαριά κυκλοφορία, εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, γραφεία κτλ.
  • δομητικές επισκευές σκυροδέματος και αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής με προσθήκη κονιάματος σε κολώνες, δοκάρια, φέρουσες τοιχοποιίες, κτλ. (Αρχή 4, Μέθοδος 4.4 του ΕΝ 1504-9)
  • διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας σκυροδέματος (Αρχή 7, Μέθοδος 7.1 & 7.2 του ΕΝ 1504-9) με αύξηση κάλυψης με επιπλέον κονίαμα
  • εξομάλυνση πάχους 5 – 30mm σε μια στρώση, σε οροφές, οριζόντιες ή / και κατακόρυφες επιφάνειες
  • σημειακές αποκαταστάσεις έως 50 mm – πλήρωση κενών, φωλιών και μικρών ατελειών
  • ως υπόστρωμα για τις διακοσμητικές επιστρώσεις του PLANOCOLOR SYSTEM σε τοίχους, δάπεδα και οροφές
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 - 4 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Ράβδοι οπλισμού θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από σκουριά, μηχανική ή μέσω αμμοβολής απομάκρυνση ή με χρήση του μετατροπέα σκουριάς RUST CONVERTER. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν προστατευτεί με δυο στρώσεις αναστολέα διάβρωσης όπως είναι το NOVAFER. Περίπου 2 ώρες πριν την εφαρμογή του RC 440 διαβρέξτε το υπόστρωμα με νερό μέχρι κορεσμού και διατηρήστε την επιφάνεια νωπή. Πριν την εφαρμογή του RC 440 απομακρύνετε πλεονάζον νερό με σφουγγάρι ή αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο νερό που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα σκόνης. Για 25 kg RC 440 απαιτούνται 4,0 – 4,5 L νερό ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το RC 440 στο νερό. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει η ανάμιξη και με το χέρι. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα ή μυστρί στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Αρχικά εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε όλη την επιφάνεια ασκώντας επαρκή πίεση ώστε να καλυφθούν οι πόροι και οι οπές του υποστρώματος. Κατόπιν εφαρμόστε το προϊόν στο απαιτούμενο πάχος με πίεση και συμπυκνώνοντας το καλά στην επιφάνεια. Το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος είναι 30 mm ανά στρώση. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόστε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι.
Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 λεπτά
από την έναρξη της ανάμιξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα. Για εξομαλύνσεις επιφανειών πριν την εφαρμογή διακοσμητικών επιστρώσεων PLANOCOLOR MICROCEMENT ή PLANOCOLOR GRANULATES συνιστάται αναμονή 3-10 ημέρες ανάλογα με το πάχος πλήρωσης. Για εφαρμογές επικάλυψης όπως πχ. κεραμικών πλακιδίων πισίνας, συνήθως 24 - 48 ώρες είναι αρκετό διάστημα.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο καθώς και αδρό υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές ή εύκαμπτες επιφάνειες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην υπερβαίνετε τα 30 mm πάχος ανά στρώση και τα 15 mm σε οροφές
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος
  χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.